VOR PUTEA OARE OASELE ACESTEA SĂ TRĂIASCĂ? – Ezechiel 37:1-10

În anul 586 Î.H., Israel a fost cucerit de Babilon; cetatea Ierusalimului a fost luată şi templul a fost distrus de babilon. Mulţi oameni erau răniţi şi morţi, tineri şi tinere au fost duşi captivi în babilon. Alţii erau împrăştiaţi peste tot. Tinerii care au ajuns captivi în babilon aveau o viaţă jalnică şi au trăit legaţi în lanţ şi nu aveau libertate. Din punct de vedere material, erau foarte săraci şi au primit dispreţuire şi ridiculizare. Ei n-aveau speranţă pentru viitor. Tânărul Ezechiel era unul dintre ei. Când Ezechiel avea vârsta de 25 de ani, a fost dus  captiv în Babilon. Numele Ezechiel înseamnă puterea lui Dumnezeu. După 5 ani, la râul Chebar Ezechiel a fost chemat de Dumnezeu ca proroc (1:1,2).  Într-o zi, Domnul Dumnezeu l-a luat pe Ezechiel în Duhul şi l-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. Acolo nu era viaţă, ci valea morţii. Dumnezeu l-a făcut să treacă pe lângă oase, de jur împrejur. Ezechiel s-a apropiat şi a văzut că erau foarte multe oase şi erau foarte uscate. De ce Dumnezeu l-a pus pe Ezechiel în mijlocul unei văi pline de oase, în loc să-l ducă într-un oraş civilizat? De ce l-a făcut să treacă pe lângă oase, de jur împrejur? Dumnezeu a vrut să-i arate o lucrare mare şi importantă pe care trebuia să o împlinească. Ce învăţătură ne dă acest text? Acesta ne vorbeşte despre restabilirea lui Israel. Pe scurt, când poporul Israel a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu şi duhul a intrat în el, el a prins viaţă. Aceasta este puterea cuvântului şi puterea Duhului lui Dumnezeu. Fie ca puterea cuvântului să fie peste tine şi familia ta. Fie ca puterea Duhului lui Dumnezeu să fie în biserica maranata. Aici văi şi oase foarte uscate simbolizează poporul Israel şi starea ţării Israel. De ce anume are nevoie omul a cărui stare spirituală e ca oasele uscate?

Unu, omul a cărui stare spirituală e ca oasele uscate are nevoie de Dumnezeu Cel atotputernic.

Hai să vedem v.1-3: ”Mâna Domnului a venit peste mine, şi m-a luat în Duhul Domnului, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată, erau foarte multe pe faţa văii şi erau foarte uscate. El mi-a zis: „Fiu al omului, vor putea oare oasele acestea să trăiască?” Eu am răspuns: „Doamne, Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!” Ezechiel a văzut oasele foarte multe şi erau foarte uscate, apoi Dumnezeu l-a întrebat: ”Ezechiel, vor putea oare oasele acestea să trăiască? Dacă răspundea „nu”, atunci Dumnezeu poate îl mustra aşa: tu nu crezi în Mine?; dacă răspundea „da” poate îi spunea: hai să le înviezi. Ezechiel dă un răspuns foarte potrivit: Doamne, Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta.
La facultatea de teologie în sesiune, un student în loc să se pregătească doar se roagă. De aceea, colegii îi spuneau să pregătească examenele, dar el mânca, dormea şi făcea rugăciune. La examen toţi colegii au intrat în sală şi au primit subiectul şi au început să scrie, apoi după câteva minute, colegul care făcea doar rugăciune a ieşit. Ceilalţi colegi se uitau unul la altul considerând că Domnul l-a ajutat să tragă un subiect mai uşor. La rezultat, colegul care făcea doar rugăciune, n-a luat examenul. El a scris aşa ca şi prorocul Ezechiel: Domnul ştie acest subiect. Profesorul i-a corectat lucrarea şi a scris: Domnul ştie de nota 10, dar tu nu ştii nimic, de aceea nota 4. Tu crezi că această lume, această familie această societate şi acest campus lipsite de viaţă ca oasele uscate pot să trăiască? Cum pot învia aceste oase uscate? Cine poate învia aceste oase uscate? Pe scurt, Isus a venit să învieze aceste oase uscate.

Textul pe care noi l-am citit repetă de multe ori cuvântul oase. Când Ezechiel a stat în vale, aceasta era plină de oase şi oasele erau foarte uscate. Ce simbolizează această vale? Simbolizează valea vieţii noastre care n-are speranţă. Ce simbolizează aceste oase? Simbolizează starea noastră care n-are viziune şi nădejde în cer. V.11 Dumnezeu spune: ”fiu al omului, oasele acestea sunt întreaga casă a lui Israel. Iată ei zic: Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi.” În zilele acestea, poporul Israel a pierdut ţara, era captiv şi disperat. Israel nu avea o nădejde în viitor şi starea lui semăna cu oasele foarte uscate. Israel era ţara iubită de Dumnezeu. Poporul Israel era poporul iubit de Dumnezeu. Dar de ce Dumnezeu l-a lăsat pe poporul israel să fie captiv în Babilon? Oare Dumnezeu l-a lăsat şi a uitat de Israel? Cu adevărat, poporul israel era un popor care n-avea nădejde ca oasele uscate, dar Dumnezeu a avut un plan să restabilească israelul. Dumnezeu a vrut să învieze israelul şi să-l folosească pentru mântuirea omenirii. Mai ales, azi oasele foarte uscate suntem noi; sunt studenţii din campus şi tineri şi tinere. Din punct de vedere moral şi spiritual, suntem oase uscate. Dragostea, râvna pentru Domnul şi slujirea noastră faţă de Domnul sunt lipsite de viaţă ca oasele uscate. Azi oamenii sunt disperaţi. Mulţi trăiesc fără credinţă şi n-au dorinţa de a-L cunoaşte pe Isus. În această societate sunt fel şi fel de probleme: crimă, acool, droguri, stres, sinucidere, problema familiei, imoralitate, sunt mulţi copiii străzii. Dar Dumnezeu iubeşte această lume ca oase uscate. Dumnezeu iubeşte omenirea ca oase uscate. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu îl întreabă: ”Ezechiel, vor putea oare oasele acestea să trăiască?” El răspundea: „Doamne, Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!” Adică, Dumnezeu poate învia oasele uscate. Acest Dumnezeu este El-şadai, Dumnezeu Cel atotputernic. Acest Dumnezeu este Dumnezeu creator. El ne poate vindeca pe noi ca oase uscate. Tu ai problemă în viaţa ta sau în familie şi în viitor? Cum e starea ta spirituală? Tu ai bucurie, pacea Domnului şi mulţumire faţă de Domnul? Dacă nu, starea ta e ca oasele uscate, şi Dumnezeu vrea ca oasele noastre uscate să învieze. Dumnezeu are cheia rezolvării pentru aceste probleme. Acum veniţi la El şi ascultaţi glasul Lui.
 Doi, omul a cărui stare spirituală este ca oasele uscate are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu (4). V.4 spune: ”Şi El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: ,Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!” Ce semnificaţie are această poruncă? Înseamnă ca Ezechiel să se ducă la oasele uscate şi să le vorbească. V.5 şi 6 spun: aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: ,Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi trăi. Vă voi pune tendoane, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi şi veţi trăi. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” Ezechiel a făcut cum i se poruncise. Vezi v. 7 şi 8: ”Şi pe când proroceam, s-a făcut un vuiet, şi iată că s-a făcut o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele! M-am uitat, şi iată, li s-au pus tendoane, carnea a crescut, şi le-a acoperit pielea pe deasupra!” Observaţi puterea cuvântului lui Dumnezeu! Când Ezechiel a prorocit doar cuvântul lui Dumnezeu şi poporul a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, atunci poporul israel ca oasele uscate a înviat, a trăit. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu are putere şi îl poate învia pe cel mort. Lazăr a murit şi era de patru zile în mormânt şi mirosea grea, dar Isus a strigat: „Lazăre, vino afară”, atunci cel mort a înviat şi a ieşit din mormânt. Ioan 5:25 spune: ”Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care-l vor asculta vor trăi.” Dumnezeu a creat universul cu cuvântul Său şi va învia pe cei morţi cu cuvântul Său. Dacă asculţi cuvântul, vei trăi. Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător. Când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, avem curaj, putem să luăm decizia de a-l urma pe Isus, avem nădejde în cer, şi speranţa că El va învia  societatea şi familia. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă bucurie, fericire şi ne mângâie. Psalmul 119:50 spune: ”Acesta este mângâierea mea în necazul meu: căci cuvântul Tău mi-a dat iarăşi viaţa.” Pentru noi cuvântul lui Dumnezeu este evanghelia lui Isus. Deci Pavel spune: mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pavel spune: cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care pier, dar pentru noi, care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu (1Cor.1:18). Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne naştem din nou. Înainte de a-L cunoaşte pe Isus, eram morţi în greşelile şi în păcatele noastre, dar prin cuvântul lui Dumnezeu ne-am născut din nou şi am devenit copiii lui Dumnezeu.

Când l-am întâlnit pe Dan prima dată, în ochii mei el era aproape mort: purta barbă lungă, părul lung până la gât. Dar am crezut în puterea cuvântului lui Dumnezeu şi am studiat cu el continuu. Cu adevărat, Dumnezeu şi cuvântul lui Dumnezeu l-au ajutat să se nască din nou şi a devenit copilul lui Dumnezeu.

Joi seara la laudă şi închinare, când l-am văzut pe fratele Roli care bătea din tobă, atunci mi-am dat seama de faptul că el e viu. În trecut, nu era chiar aşa, dar acum cu bucurie slujeşte Domnului. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu l-a schimbat de la oase uscate la viaţă. Cuvântul lui Dumnezeu l-a schimbat pe Răzvan. La început, el nu venea la închinare şi dacă o întrebam pe Rodica despre el, ea spunea că merge la joc, şi stă mult în faţa calculatorului. Dar prin studiu cu Rodica viaţa lui s-a schimbat şi a hotărât să-L urmeze pe Isus şi a fost botezat. Cu o zi înainte de a fi botezat, tatăl lui a venit la biserică şi a ameninţat că îl va scoate din casă dacă se va boteza. Dar el n-a renunţat pentru că cuvântul lui Dumnezeu l-a schimbat.
 Dacă tu vesteşti evanghelia în campus, campusul se transformă şi prietenii se întorc la Domnul. Aleluia! Personal, când eram anul întâi la facultate şi la tabăra de vară cuvântul Domnului a venit la mine. Eu am apucat Ioan 21:15 şi acest cuvânt m-a ajutat să trăiesc pentru evanghelia lui Isus şi ca misionar.

În USA, Wanamaker era proprietar de magazin (hipermarket) şi era ministerul informaţiei. Când a împlinit vârsta de 84 de ani un ziarist l-a întrebat: Domnule, care este cea mai mare investiţie în viaţa ta sau cea mai de succes investiţie? El a zis: aceasta este biblia, adică atunci când eram de 10 ani am cumpărat o biblie din piele cu 2 dolari şi 50 cenţi. Pentru că această Biblie m-a ajutat să ajung ce sunt azi. L-a mai întrebat: dacă cumpăr biblia pot fi un om de succes? Nu, a spus el, ci trebuie să crezi în cuvântul lui Dumezeu şi să umbli după el. Dacă te temi de Dumnezeu şi lucrezi cu bucurie, atunci succesul vine la tine. Când Benjamin preşedinte al Americii l-a rugat pe Wanamaker să devină ministerul informaţiei, atunci el a refuzat şi a zis: pentru mine cel mai important lucru este a păzi ziua Domnului şi a sluji şcoala duminicală ca învăţător. Dacă eu o să accept puropunerea Ta la ministerul informaţiei, eu nu pot sluj la şcoala duminicală. Atunci preşedintele Benjamin a promis că nu îl va deranja duminica, şi atunci el a acceptat. 4 ani de zile el a călătorit  în fiecare duminică de la Washington până la Philadelphia şi a slujit la şcoala duminicală. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu ne înviorează. Cuvântul lui Dumnezeu vindecă rana inimii, restabileşte familia, reînsufleţeşte biserica şi ne dă speranţa. Când cuvântul lui Dumnezeu intră în tine, înfăţişarea ta se va transforma, va schimba comportamentul şi sistemul valorii. Când cuvântul lui Dumnezeu vine în biserică, biserica va deveni ca biserica primară. Când vine cuvântul lui Dumnezeu în familie, familia va fi mult mai fericită şi plină de bucurie. Când cuvântul lui Dumnezeu vine peste tineri studenţi şi peste campus, tinerii din campus se vor întoarce la Domnul. Te invit la fiecare adunare să asculţi cuvântul lui Dumnezeu, şi atunci te vei înviora. Te invit la tabără la casa-Elim să asculţi cuvântul lui Dumnezeu, atunci cuvântul lui Dumnezeu te transformă şi te foloseşte pentru lucrarea Sa. Apucă cuvântul lui Dumnezeu.
 Trei, omul ca oasele uscate are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Când a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, oasele uscate au început să aibă tendoane, a crescut carnea şi le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era duh în ele. Ezechiel a poruncit după porunca lui Dumnezeu: „Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morţii aceştia, ca să învie!” Atunci a intrat duhul în ei, şi au înviat, şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.” Aici duh este Duhul Sfânt şi Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei! Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Şi mai avem nevoie de Duhul Sfânt.  Aici noi ne putem da seama de faptul că fără Duhul Sfânt noi putem trăi mai frumos din punct de vedere moral, dar noi nu putem avea puterea de a fi oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu doreşte ca noi să fim plini de Duhul Sfânt. Când era plină de Duhul Sfânt, biserica primară s-a răspândit din Iudeea, Samaria şi până la marginile pământului. După ce Isus a fost arestat de soldaţi, ucenicii erau fricoşi şi când a fost răstignit şi îngropat, atunci şi-au încuiat uşa. După ce s-a înălţat Isus la cer, ucenicii au stăruit cu un gând în rugăciune, atunci Duhul Sfânt a coborât peste ei. Când Duhul Sfânt a venit din plin peste ei, atunci Petru a strigat: Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, şi veţi primi darul Sfântului Duh. Azi Duhul Sfânt te conduce şi Duhul lui Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu Cel viu şi Cel atotputernic poate învia studenţii ca oasele uscate. Fie ca Dumnezeu să vă folosească şi pe voi ca pe Ezechiel.

Amin!

Top