Cuvântul Pastorului

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o află.
Matei 7:13, 14

Alegerea înțeleaptă!

Viaţa noastră este ca a unui călător care merge pe o cale. Oricine merge pe o cale sau pe mai multe căi în fiecare zi. În fragmentul acesta, Isus spune că în faţa vieţii noastre există doar două căi: una este calea îngustă, alta este calea lată. Isus spune că poarta strâmtă are legătură directă cu calea îngustă şi poarta largă are legătură directă cu calea lată. Dintre cele două căi trebuie să alegem doar una. Omul cu judecată alege calea îngustă. Rezultatul umblării pe cele două căi este foarte diferit de la o cale la alta; una duce la pieire, alta duce la viaţa veşnică. La intersecţia Pieţii Universităţii sunt 4 bulevarde: dacă alegem B-dul Carol I, putem merge spre Constanţa; dacă alegem B-dul Regina Elisabeta, ajungem la Piteşti; dacă alegem B-dul N. Bălcescu, ajungem la Ploieşti; dacă alegem B-dul I. C. Brătianu, ajungem la Giurgiu. Astfel, dacă intrăm pe poarta strâmtă şi mergem pe calea îngustă, ajungem la viaţa veşnică, pe de altă parte, dacă intrăm pe poarta largă şi mergem pe calea lată, ajungem la pieire. În timpul tinereţii sau în timpul facultăţii, alegerea căii e foarte importantă. Calea îngustă se referă la calea credinţei, iar calea lată se referă la cea a lumii. Calea îngustă se referă la calea care merge după Isus. „Poarta strâmtă” este Iisus Însuşi. Poarta care ne conduce la viaţa veşnică e strâmtă. Numai Iisus este poarta mântuirii. După ce omul a păcătuit, a pierdut calea care duce la pomul vieţii şi a rătăcit. Din cauza păcatului, îl aşteaptă moartea veşnică. Dar Iisus a venit pe acest pământ ca să mântuiască păcătoşii. În Ioan 10:9 Iisus spune: „Eu sunt uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit, va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.” Numai Iisus este poarta mântuirii. Cum e uşa lui Iisus care duce la viaţă? E foarte strâmtă. Un tată (Eugen) nu poate intra împreună cu fiul lui (Ionatan), chiar dacă îl ţine tare de mână, nici cu soţia dragă, deodată. Nu putem intra purtând comorile sau lucrurile lumii. Nici nu putem cumpăra bilet de intrare cu bani. Isus este poarta adevărului şi a mântuirii. Ca noi să intrăm pe poarta strâmtă, mai întâi trebuie să dezbrăcăm povara păcatului. Pe această poartă intră numai cel care s-a născut din nou prin pocăinţă. Poarta strâmtă are legătură directă cu calea îngustă. Această cale presupune multe suferinţe şi persecuţii. Mai ales, puţini sunt cei care o află. De ce intrăm pe poarta strâmtă şi mergem pe calea îngustă? Pentru că ne conduce la viaţă.

În faţa vieţii noastre sunt două căi: una e lată, cealaltă îngustă. Una duce la pieire, cealaltă duce la viaţă. Poarta largă şi calea lată duc la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ele. Calea lată se aseamănă cu o autostradă germană pe care nu este limită de viteză. Pe ea nu se află indicatoare de pericol, radar, nici cele zece porunci. Pe ea nu eşti singur şi mulţi colegi şi prieteni intră împreună cu tine. Cel care merge pe calea largă, trăieşte după mersul lumii şi după bunul plac. Dar pe această cale ne aşteaptă judecata veşnică a Domnului. Dumnezeu ne-a dat libertatea alegerii: putem intra pe poarta strâmtă sau pe poarta largă. Oamenii lui Dumnezeu aleg poarta strâmtă. Omul cu judecată alege desigur poarta strâmtă. Cine este omul cu judecată? Omul cu judecată este cel care face alegerea înţeleaptă. Omul cu judecată este cel care îl urmează pe Isus. Omul cu judecată este cel care urmează calea crucii lui Isus. Omul cu judecată este cel care trăieşte pentru gloria lui Dumnezeu. Omul cu judecată este cel care are o nădejde vie în Împărăţia lui Dumnezeu. Omul cu judecată este cel care intră pe poarta strâmtă a lui Isus. Omul cu judecată alege mereu calea strâmtă. Să te verifici pe tine însuţi. Tu mergi pe calea îngustă sau lată?

Mă numesc David Kim şi sunt pastorul acestei biserici de tineri, Biserica Agape. Eu m-am născut în Coreea de Sud într-o familie săracă, purtând pantaloni rupţi în fund. De aceea mama mea a dorit foarte mult ca eu o să devin un om bogat având 1000 de saci de orez. În timpul acela la mine în sat cel care avea 1000 de saci de orez era considerat un om bogat. La coreeeni ca şi la evrei, numele au semnificaţie. De aceea, mama mi-a dat un nume care înseamnă o mie de saci de orez. Eu mergeam la biserica din copilărie, dar nu L-am cunoscut pe Isus că El este Mântuitor şi că a murit pentru păcatele mele. De aceea am rătăcit şi am umblat după pofta cărnii şi pofta ochilor mult timp. Dar în timpul facultăţii, prin studiul Bibliei, m-am pocăit şi m-am născut din nou. Prin studiul Bibliei, Domnul Isus m-a ajutat să intru pe poarta strâmtă şi să alerg pe calea îngustă. Prin cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus mi-a deschis ochii spirituali să descopăr semnificaţia vieţii, scopul vieţii şi bucuria cea mare. După câţiva ani, am primit chemare de la Dumnezeu ca împreună cu soţia mea, Rebeca, sa venim în România ca misionari printre studenţii români. Până acum am întâlnit mulţi tineri minunaţi care au dorit să-L cunoască pe Dumnezeu mai profund şi care au devenit colaboratorii noştri în lucrarea Domnului.

Dragi tineri şi studenţi! Timpul tinereţii este timpul potrivit pentru a decide direcţia vieţii. Dacă din timpul tinereţii intrăm pe poarta strâmtă, atunci ne aşteaptă fericire, succes şi viaţă veşnică, deși vom trece prin multe suferințe și eșecuri. În schimb, dacă intrăm pe poarta largă, ne aşteaptă în final nefericirea, eşecul şi pieirea. Deci din timpul tinereţii trebuie să alegem să mergem pe calea îngustă. Timpul tinereţii nu este timpul secerişului, ci perioada în care semănăm harnic. În timpul tinereţii nu se construieşte casa, ci se pune temelia vieţii pe cuvântul lui Iisus. În timpul tinereţii trebuie să lucrăm harnic şi să studiem bine. Mai ales, timpul tinereţii este timpul potrivit să găsim adevărul şi viaţa nouă în Iisus. Mai presus de toate, zilele tinereţii noastre sunt timpul potrivit în care trebuie să intrăm pe poarta strâmtă şi să mergem pe calea lui Iisus. În timpul facultăţii să-L descoperim pe Iisus ca Mântuitorul nostru prin Cuvântul lui Dumnezeu!

Top