VIZIUNEA ŞI MISIUNEA PE CARE ISUS NI LE-A DAT – Matei 28:19,20

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. – Matei 28:19,20

Acum 2000 de ani, Isus a ales 12 tineri ca ucenicii Săi dintre mii şi mii de oameni şi umblând împreună cu ei a plantat în inimile lor viziunea împărăţiei lui Dumnezeu. De când Isus a început misiunea evanghelică a predicat o temă şi un subiect. Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu: pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor s-a apropiat. Într-o zi, când Isus îşi terminase rugăciunea, ucenicii Lui au venit la El şi L-au rugat să-I înveţe cum să se roage, atunci ca răspuns la cererea ucenicilor, Isus le-a dat un model de rugăciune: ”vie împărăţia Ta.” Când ucenicii Săi se temeau foarte tare pentru viitorul lor, Isus le-a spus să caute mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate aceste lucruri li se vor da pe deasupra. Isus a vrut să planteze în inimile oamenilor împărăţia lui Dumnezeu folosind multe pilde. Viziunea lui Isus din Nazaret era Împărăţia lui Dumnezeu. Stând mult timp împreună cu ucenicii Săi, Isus a învăţat scopul venirii Lui pe acest pământ. Marcu 1:38 spune:”Hai să mergem în altă parte, prin orăşelele învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am ieşit.” Când Zacheu s-a pocăit, atunci El a proclamat scopul venirii Lui: „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Misiunea Lui sfântă era mântuirea omenirii. Astfel datorită viziunii şi misiunii Lui, suntem copiii Lui şi suntem mântuiţi. Slavă Domnului! Chiar acum bisericile Domnului din lume Îl laudă şi se închină lui Dumnezeu Creatorul, lui Isus Hristos Mântuitorul şi Duhului Sfânt. Aceasta este puterea viziunii şi puterea misiunii.

Pentru a realiza viziunea împărăţiei lui Dumnezeu şi mântuirea omenirii, El a plantat evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu în inimile oamenilor, a făcut 12 ucenici şi umblând din sat în sat, din casă în casă a vestit evanghelia. La urmă, a murit la Golgota pe cruce pentru păcatele noastre şi a înviat a treia zi după Scripturi. Mai ales, înainte de a se înălţa la cer, ne-a dat porunca misiunii mondiale, adică ne-a dat responsabilitatea de a evangheliza lumea. Apoi S-a înălţat la cer. Iată un dialog imaginar între Isus şi un înger: când Isus s-a înălţat la cer, îngerul L-a întrebat:

Îngerul: pentru a se răspândi evanghelia peste tot, ce ai făcut?
Isus : am făcut 12 ucenici
Îngerul: Dacă ucenicii pleacă în lume?
Isus : am încredinţat evanghelia în mâinile lor.
Îngerul: Dacă ucenicii vor eşua şi renunţă la evanghelie, Tu ai alt plan?
Isus : alt plan nu am.

Isus Hristos a fost convins că evanghelia Lui va fi vestită prin ucenicii Lui peste tot. Când ucenicii L-au părăsit, atunci lăsându-şi capul în jos, s-a întors acasă? Nu. Când Petru L-a lepădat de trei ori, atunci s-a supărat? Nu. Când a fost răstignit la Golgota pe cruce, ostaşii şi trecătorii L-au ridiculizat şi L-au scuipat, atunci El i-a blestemat? Nu. Majoritatea oamenilor nu aveau direcţia vieţii, dar El a avut un scop clar. El a avut o viziune şi o misiune: mântuirea omenirii. De aceea, când El a fost răstignit pe cruce, toţi ucenicii L-au părăsit, dar Isus n-a renunţat. El n-a renunţat la visul împărăţiei lui Dumnezeu. După ce a înviat, din nou a plantat viziunea împărăţiei lui Dumnezeu în inimile ucenicilor. Viziunea, interesul şi visul lui Isus era împărăţia lui Dumnezeu. Înainte de a se înălţa la cer, El ne-a dat porunca: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” În F.A. 1:8 „Ci voi veţi primi putere, când va veni Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Conform acestei text, pentru a realiza viziunea împărăţiei lui Dumnezeu, să te întrebi: cum şi cu ce putem realiza viziunea împărăţiei lui Dumnezeu?

Unu, viziunea împărăţiei lui Dumnezeu s-ar putea realiza prin propăvăduirea evangheliei. Dacă observăm F.A cap.1, înainte de a se înălţa la cer, ucenicii Săi au venit la El şi L-au întrebat: ”Doamne, în acest timp vei restabili Tu împărăţia lui Israel?” În zilele acelea, Israel era sub dominaţia Romei. De aceea evreii şi ucenicii aşteptaseră o împărăţie politică pentru Israel care să fie instaurată de Mesia. Dar după înviere, Isus n-a zis nimic despre restabilirea împărăţiei lui Israel, ci despre împărăţia lui Dumnezeu. Pe Isus îl interesează foarte mult împărăţia lui Dumnezeu. Lucrul acesta e cel mai important. Când omul a căzut în păcat, atunci a pierdut împărăţia lui Dumnezeu. Datorită păcatului, noi nu avem pace şi bucurie adevărată. Pentru a coborî împărăţia lui Dumnezeu, ce metodă a folosit Domnul Isus? El a venit pe acest pământ şi a propăvăduit evanghelia. Mai ales, El ne-a dat responsabilitatea de a evangheliza lumea. Pe scurt, Isus a vrut ca noi să fim martori pentru moartea şi învierea Lui. Pentru a propovădui, El ne porunceşte: duceţi-vă. În Marcu 16:15 : duceţi-vă în toată lumea. Dragii mei! Să ştiţi faptul că evanghelia are putere când tu vesteşti evanghelia altora. Adică, când  evanghelia mişcă inima oamenilor, atunci viaţa lor se schimbă. Deci, Isus spune: mergeţi în toată lumea şi propăvăduiţi evanghelia. Într-o zi, Dumnezeu a zis lui Avraam: ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, atunci a avut o viziune sau o speranţă: te voi face să devii un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Observaţi, pentru a deveni o binecuvântare, mai întâi Avraam trebuia să plece. Când Avraam a ascultat porunca lui Dumnezeu şi a plecat fără să fi ştiut unde se ducea, atunci el a devenit strămoşul credinţei şi a primit putere de la Dumnezeu. Dacă observăm Evrei cap.11:10 „căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărui arhitect şi constructor este Dumnezeu.” el a dorit mult împărăţia lui Dumnezeu şi le-a dat copiilor visul împărăţiei lui Dumnezeu ca moştenire. Moise era fiul fiicei lui faraon şi îl aştepta onoarea, bogăţia şi puterea lumii, dar Moise a refuzat să fie numit fiul fiicei lui faraon şi a ales mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Când el a plecat la cuvântul lui Dumnezeu, el a primit putere. El a privit la răsplătirea împărăţiei lui Dumnezeu. În biserica primară, datorită prigonirii, toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale Samariei. Credincioşii bisericii primare s-au împrăştiat datorită credinţei în Isus şi au devenit refugiaţi părăsindu-şi ţara, casa, rudenia şi familia. Ce au făcut aceşti credincioşi după ce au fost împrăştiaţi? Ei au mers din loc în loc şi au vestit cuvântul împărăţiei lui Dumnezeu. Pentru a realiza viziunea împărăţiei lui Dumnezeu, să mergem şi să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este viziunea şi visul lui Isus Hristos. În fiecare duminică, la intrare noi putem găsi buletinul duminical. Pe prima pagină scrie direcţia şi sloganul bisericii: ”Toţi vom deveni ostaşi buni ai lui Isus şi lucrători ai evangheliei şi gata să propovăduim evanghelia lui Isus în campus şi peste tot. – Duceţi-vă în toată lumea! – Propovăduiţi Evanghelia! – Umpleţi casa lui Dumnezeu! – Şi intraţi în bucuria lui Isus!” Ce frumos este sloganul bisericii şi direcţia bisericii! Dragii mei! Chiar dacă avem un slogan frumos pentru biserică, dacă nu mergem şi nu vestim cuvântul, acest vis şi slogan se aseamănă cu visul unei fetiţe care vrea să prindă curcubeul. Dragii mei! Mare este seceriş, dar puţini sunt lucrătorii. Mulţi tineri studenţi aşteaptă evanghelia: facultatea de Politehnică, ASE, universitate, facultate de farmacie, de drept, biologie, de medicină, veterinară, Agronomie, construcţie, conservator, Hiperion, Spiru haret… Isus vrea să vestească evanghelia în facultatea de agronomie prin Adriana. Isus vrea să vestească evanghelia în facultate de construcţie prin Ema. Isus vrea să vestească evanghelia în facultate de conservator prin Ionela.Dumnezeu vrea să vestească evanghelia în facultate de biologie prin Marcela. Isus vrea să vestească evanghelia în firmă apa nova prin Daniela. Isus vrea să vestească evanghelia în cartierul Crângaşi prin George şi Laura. Isus vrea să vestească evanghelia în spitalul Fundeni prin George şi Alina. În acest moment, Isus îţi spune: mergeţi şi propovăduiţi evanghelia. Pentru a realiza viziunea împărăţiei lui Dumnezeu, în acest an să mergem şi să vestim cuvântul şi să invităm un suflet la Isus. Eu doresc mult ca voi să ajungeţi pe primul loc din lume. Eu doresc mult ca familiile să aibă fericire, să aibă locuinţe frumoase şi maşini. Eu doresc mult ca George să ia salariu mare pe lună cam 10000 de Euro şi să dea înapoi datoria cât mai repede. Eu vreau ca Valentin să fie un mare afacerist şi să câştige pe lună un milion de euro şi să dea Domnului zeciuială mult. Eu vreau ca Ramona să devină profesoara şi misionară în facultate. Cu toate acestea, eu doresc ca voi să mergeţi în toată lumea şi să propovăduiţi evanghelia.

Dacă observăm buletinul duminical, acolo sunt scrise subiecte de rugăciune în 2009. Să ne rugăm ca Dumnezeu să stabilească 120 de profesori universitari, 10.000 de familii creştine şi 70 de parlamentari în biserică. În 2009, să creştem în harul şi în cunoaşterea Mântuitorului nostru Isus prin cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm în anul 2009, 100 de suflete pierdute să se întoarcă la Domnul, deci să invităm un coleg prin evanghelizarea relaţiei.

Pentru a realiza viziunea împărăţiei lui Dumnezeu, Isus ne porunceşte să mergem în toată lumea si să vestim evanghelia. Pentru a realiza această viziune şi vis, Isus a lăsat gloria şi puterea împărăţiei lui Dumnezeu şi a venit pe acest pământ. Isus a umblat peste tot şi a mântuit un suflet pierdut. Isus a iubit un suflet. În Ioan, cap.4, femeia samariteancă era o femeie imorală având 5 bărbaţi. În zilele acelea, iudeii nu aveau legături cu samaritenii, dar Isus S-a dus în Samaria şi a plantat evanghelia. El n-a aşteptat ca femeia să vină la El, ci s-a dus El la ea. Isus mergea spre Ierusalim să moară pentru noi şi pe drum l-a mântuit pe Zacheu.

Pavel a avut un vis să vestească evanghelia peste tot şi a umblat prin Asia mică, apoi în Grecia. La urmă el a dorit să vestească evanghelia până la Roma. El a crezut că evanghelia crucii are putere şi putea transforma lumea. În zilele acelea, cuvântul crucii este o pricină de poticnire pentru iudei şi o nebunie pentru greci, dar el mărturisea: mie nu mi-e ruşine de evanghelie fiindcă evanghelia crucii este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. El strigă: în ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos. Pentru a vesti evanghelia crucii, a fost de multe ori în temniţă. Dacă observăm 2 Timotei, noi putem găsi viziunea lui Pavel pentru realizarea împărăţiei lui Dumnezeu. În temniţă, înainte de a fi decapitat Pavel îl îndeamnă copilul său, Timotei: “Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. Vesteşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp.” Evanghelizarea în toată lumea este dorinţa cea mare a lui Dumnezeu, porunca lui Isus şi lucrarea Duhului Sfânt. Când invit la evanghelizare un frate el răspunde aşa: nu am darul de a vesti evanghelia; nu pot; am încercat dar nu vrea nici un student să vină. Isus spune în F.A 18:9 “nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău.” Numai evanghelia lui Isus înviorează suflet, ne dă mântuire, are puterea de a transforma lumea. Pentru a realiza viziunea împărăţiei lui Dumnezeu, să mergeţi şi să propovăduiţi evanghelia.

Doi, viziunea împărăţiei lui Dumnezeu s-ar putea realiza prin ucenicizare. Un evanghelist spune: ucenicii nu se nasc, ci se fac prin cuvântul lui Dumnezeu. În viaţa publică, Isus a făcut multe lucruri, dar a sacrificat mult timp pentru ucenicizare. La urmă, îi îndeamnă ca ucenici să facă alţii ucenicii. Înainte de a se converti, Pavel a umblat pentru înaintarea iudaismului. Dar după ce L-a întâlnit pe Isus Cel înviat, el a devenit un bun ucenic al Lui. Apoi el a făcut ucenici şi le-a încredinţat evanghelia. Umblând a deschis biserici şi a rânduit lucrători. Aici ucenic înseamnă cel care învaţă de la maestru şi apoi el învaţă pe cel începător. Noi trebuie să învăţăm de la Isus şi să facem ucenici. V.20, învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Mai întâi noi să studiem cuvântul lui Dumnezeu şi să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, apoi să-i învăţăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă o zi nu avem internet spunem: fără internet nu putem trăi;dacă nu avem gaze, curent o zi spunem: nu putem trăi fără gaze şi curent, ni se pare că curentul electric e cel mai important; dacă nu avem apa două zile spunem: apa e cea mai importantă şi fără apă nu putem trăi. În viaţa ta, ocupă  primul loc cuvântul lui Dumnezeu?

În acest an să iubim cuvântul lui Dumnezeu şi să creştem în harul şi în cunoaşterea Domnului Mântuitorului Isus. Apoi să invităm un coleg la Isus. Anul acesta Dumnezeu să binecuvânteze şi să umple biserica cu oi pierdute şi să se întoarcă mulţi fraţi absolvenţi. Pentru ucenicizare şi evanghelizare, întâi să mergem şi să invităm. Apoi să iubim. Isus a iubit un suflet. Dacă observăm Biblia se spune multe ori: Lui Isus i s-a făcut milă de oile pierdute. Cu adevărat a vesti evanghelia nu e uşor: studenţii resping, ignoră. Odată am invitat pe studenţi în caminul P 21, o studentă a venit la mine, în acel moment m-am bucurat. Ea m-a chemat şi la uşa intrării şi mi-a spus ca purtător de cuvânt al studenţilor: toţi suntem creştini, pleacă de aici. Dacă noi invităm mulţi colegi la Isus şi la biserică, cineva îţi dă premiu? Nu. Bineînţeles, în cer oaia care s-a întors prin evanghelizare este cununa şi bucuria noastră. Pentru evanghelizare să iubim un suflet. Pentru ucenicizare să sacrificăm. Pentru a invita un suflet la Isus, să sacrificăm, să invităm la masă şi să cumpărăm un cadou în ziua naşterii lui şi dacă are bagaje mari şi multe să-l ajuţi până la gară. Când avem tabără, plăteşte tu şi dă-i invitaţie, sigur el va participa. Duminică mergi la casa lui şi vino împreună cu el, atunci el se va schimba. În Coreea, patronul firmei „E-Land” e creştin şi mare afacerist. Un ziarist l-a întrebat: „Când veţi fi cam de 65 de ani, ce vreţi să faceţi?” El a răspuns: „Mă voi face şofer de taxi.” „Şofer de taxi? De ce?” „Pentru că aşa voi întâlni mulţi clienţi în fiecare zi şi ducându-i cu maşina le pot vesti evanghelia.” Dragii mei! În această oră, să apucăm tare evanghelia lui Isus, viziunea împărăţiei lui Dumnezeu. Să mergem şi să iubim un suflet şi să sacrificăm pentru oaia pierdută.

Fie ca Domnul să ne ajute să apucăm viziunea şi misiunea lui Isus.

Amin!

Top