P.U.S.H.

Un om dormea în timpul nopţii în casa sa când deodatã camera s-a umplut de luminã şi Mântuitorul a apãrut. Domnul i-a spus omului cã trebuie sã lucreze pentru El , şi i-a arãtat o piatrã mare în faţa casei. Domnul i-a explicat cã el trebuie sã împingã aceastã piatrã cu toatã puterea lui. Si omul a fãcut acest lucru, zi de zi.

Timp de mulţi ani el s-a trudit de dimineata pânã seara, împingând dârz cu umerii suprafaţa rece, masivã a pietrei neclintite, cu toatã puterea lui. În fiecare searã, omul se întorcea în cabina lui mâhnit şi epuizat, simţind cã întreaga sa zi s-a scurs în zadar.
Vãzând cã omul dã semne de descurajare, Vrãjmaşul a hotãrât sã intre în joc punând gânduri în mintea epuizatã a omului: „Împingi aceastã piatrã de mult timp, şi nici nu s-a clintit. De ce te sinucizi cu asta? Nu vei reuşi niciodatã sã o mişti.”

Astfel, dând omului impresia cã sarcina lui este imposibilã şi cã va eşua, aceste gânduri l-au descurajat şi mâhnit pe om.
„De ce mã omor cu asta?”, gândea el. „O sã mã ocup de asta fãcând doar minimul efort şi asta ar trebui sã fie suficient.”
Acest lucru a plãnuit el sã facã pânã când a hotãrât sã facã din ea un subiect de rugãciune şi sã-şi spunã gândurile Domnului. „Doamne”, a spus el, „am lucrat mult şi din greu pentru tine, folosind toatã puterea mea aşa cum mi-ai cerut. Cu toate acestea, dupã atâta timp, nici mãcar nu am clintit piatra cu o jumãtate de milimetru. Ce este în neregulã? De ce nu reuşesc?”

Domnul i-a rãspuns cu blândeţe: „Prietene, când ţi-am cerut sã mã slujeşti şi tu ai acceptat, ţi-am spus cã sarcina ta era sã împingi piatra cu toatã puterea ta, ceea ce ai şi fãcut. Nici mãcar o datã eu nu am precizat cã mã aştept ca tu sã o mişti din loc. Sarcina ta era sã o împingi. ªi acum vii la mine, cu forţele epuizate, crezând cã ai eşuat. Dar chiar aşa sã fie?

Uitã-te la tine însuţi. Braţele tale sunt puternice şi cu muşchi, spatele întãrit şi ars de soare, palmele sunt bãtãtorite de presiunea continuã, şi picioarele tale au devenite masive şi puternice. Împingând împotriva pietrei ai crescut mult şi acum puterea ta o depãşeşte pe cea pe care o aveai. Cu toate acestea, nu ai reuşit sã muţi piatra. Dar chemarea ta era sã fii ascultãtor şi sã împingi şi sã-ţi exersezi credinţa şi încrederea în Înţelepciunea mea. Aceasta ai fãcut-o. Dar Eu, prietenul meu, voi muta cum piatra.”

Uneori, când auzim un cuvânt de la Dumnezeu, avem tendinţa de a ne folosi inteligenţa pentru a descifra ce vrea El, când de fapt ceea ce Dumnezeu vrea este simplã ascultare şi credinţã în El…Prin orice mijloc, exerseazã credinţa care mutã munţii, dar sã ştii cã tot Dumnezeu este cel care îi mutã.

Romani 1:16 „Cãci mie nu mi-e ruşine de evanghelia lui Hristos: cãci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede…”

Când totul pare sã meargã rãu, doar P.U.S.H
Când serviciu te doboarã, doar P.U.S.H
Când oamenii nu reacţioneazã aşa cum ar trebui, doar P.U.S.H
Când oamenii nu te înţeleg, doar P.U.S.H
P.U.S.H. = Pray Until Something Happens

Top