Mantuit prin Har

„Mãreţul har m-a mântuit pe mine din pãcat; pierdut eram, dar m-a gãsit, de moarte m-a scãpat.” John Newton

„Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legãturile morţii, pentru cã nu era cu neputinţã sã fie ţinut de ea.”

Fapte 2:24

Top