IATĂ, VOI FACE CEVA NOU – Isaia 43:14-21

În anul 2008, când a început noul an, noi am studiat cuvântul Domnului din Evrei capitolul 11 şi din Apocalipsa capitolul 22. Prin aceste cuvinte, noi am dorit să ne închinăm lui Dumnezeu ca şi Abel şi să pregătim revenirea Domnului. Dar datorită slăbiciunii noastre şi păcatului, noi n-am putut trăi ca şi Abel, nici n-am pregătit bine revenirea Domnului. Chiar în această oră, aşteptând un an nou, să ne pocăim de păcatele noastre. Mă pocăiesc că, pentru evanghelia lui Isus, pentru căsnicia familiei, pentru turma lui Dumnezeu şi pentru lucrarea pastorală n-am făcut tot ce este posibil. Cu adevărat, am păcătuit împotriva Domnului şi împotriva voastră şi am înşelat pe Dumnezeu şi pe oameni. Chiar în această oră, mă pocăiesc şi să ne pocăim. Dacă ne pocăim, nu ne mai gândim la ce a fost mai înainte şi nu ne mai uităm la cele vechi. Dragii mei! Să nu ne mai gândim la experienţa eşecului şi la slăbiciunile noastre.

Dumnezeu a ascultat pocăinţa noastră şi ne-a iertat şi nu se mai gândeşte la păcatele, slăbiciunile şi la ce a fost mai înainte. Slavă Domnului! Prin harul şi îndurarea Domnului noi am alergat în alergarea credinţei până acum. Dragii mei! În această oră, aşteptând un an nou, 2009, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu: ”nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou.” Dumnezeu a promis că va face ceva nou pentru tine. Deci, aşteaptă de la Dumnezeu ceva nou. Fie ca Dumnezeu Cel Atotputernic să ne binecuvânteze să aşteptăm lucruri mari şi ceva nou de la El în 2009.

În acel moment, poporul israel era dus din Ierusalim în Babilon ca captiv. Cetatea lor Ierusalim a fost dărâmată, templul a fost ars. Ei au dorit cât mai repede să se întoarcă şi să restabilească cetatea, dar lucrul acesta n-a fost realizat. Ei au uitat speranţa, credinţa şi visul pentru restabilirea împărăţiei lui Israel. Ei au disperat, n-aveau speranţă şi vis pentru ziua de mâine. Cu toate acestea, Dumnezeu a avut un plan minunat pentru Israel zicând: voi face ceva nou. Adică, aşteptă de la Mine ceva nou. Noi plângem datorită slăbiciunii noastre, tinerii n-au dorinţă pentru lucrurile spirituale şi viitorul nostru e întunecat ca norii negri şi confuz ca şi ceaţa, totuşi Dumnezeu are un plan minunat pentru noi şi vrea să facă ceva nou în acest an nou pentru noi. Dragii mei! Aşteptaţi de la Dumnezeu ceva nou în acest an.

Cine este Dumnezeu cel care are un plan minunat pentru noi sau va face ceva nou pentru noi?

Unu, Acest Dumnezeu este Răscumpărătorul, Sfântul, Creatorul şi Împăratul nostru (14-17). Acum poporul israel era disperat, a renunţat şi nici n-a avut spiritul de a încerca. Pentru acest popor ce spune Dumnezeu? Poporul israel n-a avut viziune pentru viitor, a pierdut ţara şi era captiv. Ce spune Dumnezeul lui Israel? Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Creatorul lui Israel, Împăratul vostru şi Răscumpărătorul vostru. Dumnezeu se prezintă cine este El Israelului care era în mijlocul disperării. El este Creatorul de aceea El are soluţia problemei. A crea înseamnă a face toate din nimic. În lume, nimeni nu poate face ceva din nimic, dar în acest text ne spune că El este Creatorul nostru. 43:1 spune: „Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a creat, Iacove, şi Cel care te-a întocmit, Israele! Nu te teme de nimic, căci Eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume: eşti al Meu.” Ce minunat! Eşti al Lui. Ascultaţi în v.20, „poporul pe care l-am alcătuit pentru Mine.” El este Creatorul, Stăpânitorul şi tu eşti creaţia şi posesiunea Lui. Dumnezeu a creat pe Israel din nimic, poporul Israel era al Lui şi acest Dumnezeu poate rezolva problema lui Israel şi îl poate elibera din robia Babilonului. Acest Dumnezeu Creator cunoaşte problema lui Israel, are soluţia. Psalmistul spune: Iată, nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel (121:4). Acest Dumnezeu a croit un drum pe mare şi o cărare pe apele cele puternice (16). Când poporul Israel a ajuns la Marea Roşie şi în spate îl urmărea oştirea lui faraon, Israel n-a avut soluţie, a disperat, a plâns şi a renunţat. Chiar atunci Dumnezeu a făcut drum şi a trecut ca pe uscat. Dumnezeu îl iubeşte pe Israel neschimbat, nelimitat şi necondiţionat. În zilele lui Moise, Dumnezeu a iubit Israelul şi la fel în zilele lui Isaia. Dumnezeu a dorit ca poporul israel să nu dispere, nici să nu renunţe. Dumnezeu a dorit ca poporul Israel să apuce pe Dumnezeu, Creator.

Dumnezeu te iubeşte foarte mult pentru că eşti al Lui. De obicei, tu preţuieşti foarte mult ce este al tău: copilul tău, familia ta, părinţii tăi, apartamentul tău… Dumnezeu te preţuieşte şi te iubeşte, El are cheia soluţiei pentru tine pentru că El te cunoaşte perfect. Noi disperam şi plângeam datorită păcatului, dar Dumnezeu a rezolvat problema păcatului prin Isus Hristos. Toţi au păcătuit şi n-au ajuns la slava lui Dumnezeu, dar Isus Hristos a devenit Mielul lui Dumnezeu şi a devenit singura cale care duce la Dumnezeu. Acum noi nu disperăm datorită păcatului. Noi suntem ai Lui şi avem o nădejde în cer. În anul 2009, să-L cunoaştem pe Dumnezeu. Chiar dacă ne acoperă situaţia nefavorabilă, se întâmplă lucrurile neaşteptate, totuşi nu uităm că Dumnezeu ne iubeşte şi suntem ai Lui. Să-L cunoaştem pe Dumnezeul Creator cu tărie în 2009.

Doi, nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi(18). Dumnezeu are un plan minunat pentru noi. Ca El să facă ceva nou, mai întâi noi nu ne mai gândim la ce a fost mai înainte şi nu ne mai uităm la cele vechi. Bineînţeles, noi trebuie să ne aducem aminte de mântuirea lui Isus. Aducându-ne aminte de călăuzirea lui Isus trebuie să-L lăudăm. „A nu se mai gândi la ce a fost mai înainte şi nu se mai uita la cele vechi” înseamnă a aştepta ceva nou mai mult decât cele vechi.  „A nu se mai gândi la ce a fost mai înainte şi nu se mai uita la cele vechi” înseamnă a se ierta unii pe alţii. Dacă iertăm, putem uita. Iertaţi-mă şi nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte. După 15 ani de căsnicie, o familie a ajuns la criză. Pentru a găsi o soluţie, soţia a făcut o propunere: să pregătească două cutii şi când unul dintre ei este rănit de atitudinea celuilalt să scrie un bileţel şi să-l pună în  cutia celuilalt. Soţia a scris şi a pus în cutia soţului: nu ai pus ciorapii în coşul de rufe; după ce ai mâncat n-ai pus mâncarea în frigider şi n-ai spălat vase etc. Peste o lună fiecare a deschis cutia lui: soţia a găsit în cutie doar: te iubesc; te iubesc. Când iertăm pe alţii, nu ne mai gândim la ce a fost înainte. Noi dorim să ne gândim, să ne uităm la amintirile frumoase din trecut: femeia căsătorită doreşte să se gândească la ziua când s-a îmbrăcat cu rochia de mireasă, la ziua când a primit un buchet de flori de la iubitul, la ziua când a născut copilul iubit. Pe de altă parte, noi dorim să ştergem lucrurile rele din mintea nostră: păcatele noastre, slăbiciunile noastre, eşecul şi disperarea noastră. Dumnezeu Creatorul care are un plan minunat pentru noi, ne îndeamnă să nu ne mai gândim la ce a fost mai înainte.

În acest an, 2008 Dumnezeu a binecuvântat adunarea noastră. În acest an, 8 fraţi au hotărât să-L urmeze pe Isus în apa botezului. Fratele Costi, Emi, Marian şi Domnica au întemeiat familii. Roli a absolvit doctoratul şi 7 fraţi au absolvit facultatea şi mulţi au început doctoratul. Mai ales, nişte fraţi s-au întors la Domnul Isus Hristos. Noi credem şi aşteptăm că în acest nou an Dumnezeu va face ceva mai mare decât anul acesta. În Filipeni 3:13,14 Pavel strigă: ”Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar una fac: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Dacă noi accentuăm ce este în urma noastră, noi nu putem alerga spre ce este înainte. Dacă un alergător se uită în spate des, el nu putea câştiga premiul. Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne mai gândim la ce a fost mai înainte şi să nu ne mai uităm la cele vechi.

A se gândi la ceva sau a se uita la ceva este foarte important. Poporul israel s-a gândit că era fiul lui Avraam; Israel s-a gândit că era mântuit fiindcă era poporul ales de Dumnezeu. Când Ioan Botezătorul a început lucrarea de a pregăti calea Domnului, atunci el a strigat: „să nu gândiţi că puteţi zice în voi înşivă: Avem ca tată pe Avraam! Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam (Matei 3:9).” Pe scurt, Ioan Botezătorul strigă: nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte. În noul an, nu vă mai gândiţi la gândirea negativă, nici nu vă mai uitaţi la păcatele şi greşelile voastre vechi.

Trei, Dumnezeu va face ceva nou pentru noi (19). Aici „ceva nou” se referă la un lucru pe care poporul Israel nu l-a văzut până acum, nu l-a experimentat. De fapt, Dumnezeu a ales poporul Israel; l-a eliberat din robia Egiptului şi l-a condus în ţara unde curge lapte şi miere. A făcut multe minuni pentru Israel. Dar aici ceva nou e ceva mare şi extraordinar, ceva ce nu putem compara cu lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu până atunci. Aici ceva nou sugerează lucrarea mântuirii pe care o va face Isus şi faptul ne va elibera din lanţul păcatului. Când Dumnezeu va face ceva nou, fiarele câmpului, şacalii  şi struţii Îl vor slăvi (20). Pământul a fost blestemat din cauza neascultării lui Adam. Romani 8:19-22 spune: „De asemenea şi creaţia aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creaţia a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din cauza celui care a supus-o, cu nădejdea însă că însăşi creaţia va fi eliberată din robia stricăciunii, ca să se bucure de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Căci ştim că până în ziua de azi, toată creaţia suspină şi suferă durerile naşterii.” De ce suspină creaţia? Biblia ne spune că datorită rezultatului păcatului omului. Geneza 3:17 spune: „Şi lui Adam i-a zis: Fiindcă ai ascultat de glasul soţiei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem, zicând: Să nu mănânci din el, blestemat este acum pământul din cauza ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale.” Conform cu versetul 19, întreaga natură aşteaptă cu nerăbdare momentul când copiii lui Dumnezeu vor fi descoperiţi în slavă prin mântuirea Lui. Întreaga creaţie aşteaptă ca toată omenirea să se pocăiască. Dumnezeu a făcut ceva nou pentru noi. Pentru mântuirea noastră, El Însuşi a venit pe acest pământ având chip de om. Pentru mântuirea noastră, El a suferit la Golgota şi prin moartea Lui, ne-a condus la Dumnezeu şi ne-a iertat păcatele noastre. Prin Isus Hristos suntem eliberaţi din robia păcatului. Prin Isus Hristos suntem mântuiţi şi avem o nădejde vie în cer. Dumnezeu a făcut ceva nou pentru noi prin Isus Hristos: Noi am devenit copiii lui Dumnezeu şi o creaţie nouă. Isus Hristos a împlinit lucrarea mântuirii. De ce Dumnezeu ne-a alcătuit pentru El?

Unu, Dumnezeu ne-a creat să vestim laudele Lui (21). V.21: poporul pe care l-am alcătuit pentru Mine, care vor vesti laudele Mele. Dumnezeu l-a ales pe poporul israel ca el să fie spre lauda slavei Sale. Dumnezeu a făcut ceva nou pentru noi şi ne-a mântuit prin jertfa Sa la Golgota ca noi să fim spre lauda şi slava Lui. Prin închinarea adevărată, putem lăuda pe Dumnezeu. Când era plină de Duhul Sfânt, biserica primară era nelipsită de la templu în fiecare zi şi lăuda pe Dumnezeu. În noul an, să-L lăudăm şi să-I mulţumim Domnului. Pavel a lăudat pe Dumnezeu în închisoare. Apocalipsa 5:12, în cer, zeci de mii de zeci de mii şi mii de mii ziceau cu glas tare: vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească putere, bogăţie, înţelepciune, tărie, cinste, slavă şi binecuvântare. În noul an, să ne închinăm Lui ca şi Abel şi să-L lăudăm pe El din toată inima. Să restabilim închinarea în inimă şi să-L lăudăm pe El.

Doi, Dumnezeu ne-a creat pentru fapte bune. În Efeseni 2:10 spune: Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost creaţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, ca să umblăm în ele. Dumnezeu ne-a creat să trăim o viaţă nouă şi o viaţa transformată. Prin Isus Hristos noi am devenit o creaţie nouă şi ne-am îmbrăcat în omul cel nou. John Keddie din Canada s-a dus într-o insulă unde locuiesc canibali să vestească evanghelia lui Isus. El i-a iubit cu dragostea lui Isus şi a tradus biblia în limba lor. după 25 de ani când a murit, a scris pe piatră funerară: în 1848, când a venit el aici nu era nici un creştin, dar în 1872 când el a murit, aici nu mai era nici un canibal. Astfel evanghelia şi cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a transforma viaţa. Dumnezeu ne-a creat şi a făcut ceva nou pentru noi ca noi să trăim pentru fapte bune. Când Dumnezeu ne-a creat, atunci a avut scop clar: pentru a face fapte bune, a vesti evanghelia şi a ajuta pe cei neajutoraţi.

Dragii mei! nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi. Nu vă mai uitaţi la slăbiciunile voastre vechi şi la păcatele voastre. Dumnezeu a făcut ceva nou, prin sângele lui Isus Hristos: ţi-a iertat păcatele. În acest an nou, Dumnezeu va face ceva nou pentru tine.

Aşteaptă de la Dumnezeu lucruri mari. Încearcă pe Dumnezeu cu lucruri mari.
Amin!

Top