Harul Lui!

Nu existã cazuri imposibile pentru Domnul. Harul Lui este suficient pentru toate lucrurile.

„Binecuvântat fie omul, care se încrede în Domnul, si a cãrui nãdejde este Domnul!”

Ieremia 17:7

Top