El poate avea grija de tine

Dacã Dumnezeu poate crea munţii înalţi şi creaturile din adâncul mãrii, dacã poate crea stelele, planetele şi toate lucrurile, atunci cu siguranţã El poate avea grijã de mine.

Isus le-a zis:

Adevãrat vã spun, cã dacã aţi avea credinţã cât un grãunte de muştar, aţi spune muntelui acestuia „Mutã-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţã. Matei 17:20

Top