Declaraţia mea

Dacã nu ai fãcut niciodatã un legãmânt înaintea Domnului, iatã unul care îţi poate schimba viaţa şi care va deschide poarta cerului peste viaţa ta. Dumnezeu îi binecuvânteazã pe cei care sunt disponibili pentru El, gata de ascultare şi supunere în dragoste.

Astãzi m-am hotãrât, am pãşit dincolo de linie. Am terminat cu dedicarea unei inimi împãrţite, cu promisiunile cãlcate, cu un creştinim de formã. Decizia mea este irevocabilã. Sunt pe calea Domnului şi nu voi da înapoi.

Trecutul meu este iertat, vechea mea viaţã rãstignitã, noua mea viaţã sfântã, iar destinaţia mea este cerul. Am fost cumpãrat cu un preţ, am fost sigilat cu Duhul Sfânt şi îmi este asiguratã o moştenire cereascã. Nu voi trãi o viaţã superficialã, având gânduri murdare, o vorbire nefolositoare, fapte egoiste, regrete nefolositoare, resentimente care rãnesc, îngrijorãri care tulburã. Îl voi glorifica pe Dumnezeu, voi creşte spre maturitate, voi sluji, îmi voi împlini misiunea în trupul lui Hristos.

Voi trãi tot restul vieţii mele, slujind scopurilor lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, împreunã cu poporul lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Îmi voi trãi întreaga viaţã, umblând în prezenţa Lui, cultivând caracterul Lui, participând în familia Lui, demonstrând dragostea Lui, comunicând Cuvântul Lui.

Pentru cã viaţa aceasta este pregãtirea pentru cea care urmeazã, voi considera închinarea mai importantã decât bogãţia, caracterul mai important decât confortul, slujirea mai importantã decât poziţia, oamenii mai importanţi decât posesiunile, puterea sau plãcerile, biserica mai importantã decât persoana mea. Voi face tot ce pot cu ceea ce am pentru Isus Hristos.

Nu voi fi înşelat de lume, manipulat de critici, motivat de mândrie, frustrat de probleme, înfrânt de ispite sau intimidat de Satana. Nu voi obosi, nu mã voi întoarce înapoi, nu voi cãdea, nu voi coborî, nu mã voi compromite, nu voi renunţa înainte de a-mi sfârşi alergarea. Voi înainta prin harul lui Dumnezeu, condus de Duhul Sfânt.

Oricum, oricând, oriunde, orice îmi va cere sã fac, rãspunsul meu este cu anticipaţie: Da, Doamne. Oriunde mã conduci, oricât m-ar costa, sunt gata. Aş vrea sã fiu folosit în aşa fel încât în final, sã pot auzi cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios, intrã în bucuria Stãpânului tãu.”

Top