DE LA MARA LA ELIM – Exodul 15:22-27

Când merge bine viaţa, când experimentăm călăuzirea Domnului, binecuvântarea Lui şi când coboară puterea Lui peste noi, atunci noi dorim să-L lăudăm, să cântăm şi să dansăm. Chiar acum noi ne bucurăm şi dorim să cântăm Domnului şi să dansăm aducându-ne aminte de harul Domnului Isus Hristos, de dragostea nelimitată a lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt. Dar peste 2 ore când tu ajungi acasă şi deschizi frigiderul, dacă este aproape gol, dacă portofelul e subţire şi sunt multe facturi neachitate pe masă: pentru telefon, curent electric, întreţinere, apă, asigurare,…atunci dispare imediat bucuria, lauda, cântarea, dansul şi te baţi cu pumnii în piept oftând. Cap.15:1 începe aşa: ”Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta şi au spus zicând: ”Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat măreţia: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.” Ei cântau Domnului. Vezi v.20: ”Miriam, prorociţa, sora lui Aaron, a luat în mână o tamburină şi toate femeile au venit după ea, cu tamburine şi jucând.” Dacă observăm cap.14, poporul Israel a trecut Marea Roşie ca pe uscat prin ajutorul Domnului, în timp ce Egiptenii toţi au fost îngropaţi în mare. De aceea, ei cântau şi dansau. Dacă observăm textul de azi, cântarea, dansul şi bucuria lor n-a durat mult timp. V.24, ce a făcut Isarel? Poporul s-a plâns împotriva lui Moise. Brusc a încetat cântarea şi dansul şi a început oftat şi murmur. Poporul murmura împotriva Domnului şi împotriva conducătorului. De ce poporul Israel s-a supărat şi s-a plâns împotriva lui Moise? În v.22, după ce a trecut marea Roşie după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Adică, acum 3 zile ei au cântat şi au dansat, iar acum n-au găsit apă. În pustie, apa e foarte importantă. Apa pe care au pregătit-o în burdufuri s-a terminat, copiii lor plângeau şi cereau apă, dar nu aveau. Când au ajuns la Mara, n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. Atunci ei s-au plâns împotriva lui Moise. În v.27, dacă observăm, la 11km de Mara, era Elim în care erau 7 izvoare de apă şi 70 de palmieri, dar de ce Dumnezeu n-a condus poporul Israel direct la Elim? Dumnezeu a vrut să pună la încercare pe poporul israel prin acest eveniment.

Unu, Dumnezeu a pus la încercare pe poporul israel să apuce pe Dumnezeu în orice situaţie. Care era problema lor? Lipsa de apă? Nu. Ei nu aveau credinţă în Dumnezeu, Emanuel care este cu ei. Ei au uitat pe Dumnezeu Cel atotputernic. Problema lor nu era lipsa de apă, ci credinţa în Dumnezeu. Ei au văzut miracolele pe care le-a făcut Dumnezeu faţă de faraon. Prin cele 10 pedepse, Dumnezeu a eliberat poporul Israel din robia Egiptului. Dumnezeu Cel atotputernic a făcut drum în Marea Roşie. Ei au uitat pe acest Dumnezeu; ei n-au credinţă în acest Dumnezeu;  Dragii mei! Nu uitaţi că Dumnezeu este cu voi.

Chiar dacă vine foamete, nu merge bine viaţa deloc, ai lipsă de ceva, totuşi nu uita că Dumnezeu este cu tine. Dacă observăm cap.14 din Iosua, când Caleb avea vârstă de 85 de ani, el a venit la Iosua şi i-a zis: dă-mi ţinutul acesta deluros despre care Domnul a vorbit în timpul acela; căci am auzit că acolo erau anachimi şi că erau cetăţi mari şi întărite. Domnul va fi, poate, cu mine şi-i voi izgoni. Caleb a crezut că Dumnezeu este cu el. Dumnezeu este cu noi înseamnă Dumnezeu are resposabilitate faţă de noi, El este pentru noi, de partea noastră şi ne ajută. Aleluia! Când viaţa nu merge bine deloc, spunem aşa: nu mai mă duc la biserică. Acum Dumnezeu a pus la încercare pe poporul israel. Dumnezeu ar putea spune aşa: acum 3 zile, am văzut că voi aţi cântat, aţi dansat datorită binecuvântării, miracolului, dar acum în pustie şi fără apă, voi puteţi cânta şi dansa? Tu Israele, poţi mărturisi credinţa ta în Domnul în faţa apei amare şi într-o situaţie dificilă? Acesta este un test şi o încercare. Dumnezeu doreşte ca poporul israel să apuce pe Dumnezeu în orice situaţie. Dragii mei! În încercare să mărturiseşti aşa: Doamne, nu mă tem de nici un rău; nu mă plâng împotriva Ta fiindcă eu cred că Tu eşti cu mine şi eşti pentru mine. Dacă tu ai vreo problemă în viaţa ta vei înceta cântarea datorită îngrijorării? S-ar putea ca acum să-ţi meargă bine şi n-ai nici o problemă, dar peste 3 zile sau o lună s-ar putea ca încercarea să te acoperi. În orice caz, să apuci pe Dumnezeu Cel atotputernic şi Dumnezeu, Emanuel. De ce Dumnezeu n-a condus poporul Israel direct la Elim, ci l-a condus la Mara întâi? Dumnezeu a vrut ca poporul israel să-L descopere, să-L apuce pe El la Mara.

Doi, Dumnezeu a pus la încercare pe poporul israel ca să înveţe rugăciunea. În V.25, Moise a strigat către Domnul; şi Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în ape. Şi apele au devenit dulci.” Când poporul Israel murmura şi se plângea împotriva lui Moise, Moise s-a rugat. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Moise şi a transformat apa dulce din apă amară. De obicei, când nu merge viaţa sau se întâmplă ceva neaşteptat, ne plângem împotriva Domnului, păstorului şi bisericii. Când murmurăm, noi nu putem trece încercarea lui Dumnezeu şi nici nu putem rezolva problema. Când ne rugăm ca şi Moise, atunci putem rezolva problema şi trecem încercarea lui Dumnezeu. Când noi ne rugăm, atunci putem auzi vocea lui Dumnezeu, dar dacă murmurăm, atunci nu putem auzi vocea Domnului. Iată Iov. Când el a primit încercare de la Dumnezeu, el a pierdut toate, dar n-a blestemat pe Dumnezeu, ci s-a rugat şi a apucat pe Dumnezeu. La urmă, a trecut încercarea lui Dumnezeu şi Dumnezeu l-a binecuvântat. În Iov 23:10 el mărturiseşte: „El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.” Evrei 12:11 spune:”Orice disciplinare, deocamdată pare o pricină de întristare şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce, celor încercaţi prin ea, roada dătătoare de pace a dreptăţii.” Astfel Dumnezeu ne disciplinează pe noi ca să ne dea mai mare binecuvântare. În timpul crizei, Moise nu s-a plâns împotriva Domnului împreună cu poporul Israel, ci s-a rugat. Atunci Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui şi a rezolvat. Dacă noi observăm Exodul cap.32, Moise s-a dus pe muntele Sinai şi a întârziat să se coboare de pe munte, atunci poporul s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: ”Scoală-te, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci lui Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce i s-a întâmplat.”

Atunci Aaron nu s-a rugat şi le-a răspuns: „scoateţi cerceii de aur soţiilor şi aduceţi-i la mine. El a făcut un viţel turnat, atunci ei au strigat: Israele! iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului.” Când Aaron nu s-a rugat, atunci el a auzit vocea oamenilor; dar Moise s-a rugat şi a auzit vocea Domnului şi a rezolvat problema lor. În biserică, ce problemă avem? În familia ta, care este problema? Rugăciunea este cheia care rezolvă problema. Această săptămână am fost la o adunare de trezire spirituală pentru coreeni. O doamnă, soţia pastorului, s-a mutat în SUA şi a slujit lucrarea Domnului. Ea lucra ca farmacistă şi restul timpului a sacrificat pentru Domnul, dar copilul său purta părul lung şi cercel. Dacă spunea să se tundă părul, el riposta arătând cu degetul o imagine cu ultima cină a lui Isus: vezi, Isus şi toţi ucenicii purtau părul lung. De atunci în loc de apăsare, s-a rugat: Doamne, Te rog ai milă de el şi datorită comportamentului, oamenii să nu ne dispreţuiască că este copilul pastorului. La urmă s-a tuns şi a terminat universitatea Harvard şi acum este medic şi slujeşte lucrarea Domnului. Viorica, roagă-te pentru muncă. Marian, roagă-te. Rugaţi-vă pentru biserică: pentru ucenicizare, evanghelizare, construirea bisericii, creşterea spirituală. Rugaţi-vă pentru mine şi familia mea, pentru Rodica. Când ne rugăm putem auzi vocea Domnului. „♫ Vocea Lui se aude…” În loc de rugăciune, dacă murmurăm, atunci satana plantează eşec, disperare, gândire negativă şi ură în inimă. Iacov 5:13 spune:”Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage!” Psalmul 50:15 spune:”Chemă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi scăpa, iar tu Mă vei preamări.” Dumnezeu sigur ascultă rugăciunea noastră când ne rugăm din toată inima. Dumnezeu, Tatăl vrea să ne dea ce avem nevoie; Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze după rugăciunea noastră.    

Trei, Dumnezeu vrea să-i dea binecuvântare şi să Se arate pe El Însuşi. V.26 El spune: ”Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este drept în ochii Lui, dacă îţi vei îndrepta urechea spre poruncile Lui şi dacă vei ţine toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” Ce promisiune ne dă Dumnezeu? El a promis aşa: nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni. Dacă noi apucăm cuvântul lui Dumnezeu; dacă noi ascultăm de glasul Lui şi dacă noi umblăm după legile Lui, El ne binecuvântează, ne vindecă, pansează rana noastră. Acest Dumnezeu este Emanuel(Dumnezeu este cu noi). Dumnezeu a pus la încercare pe israel să apuce pe Dumnezeu, Emanuel. Dumnezeu a pus la încercare pe israel să apuce Iehova iire (Domnul va purta de grijă). Când Israel a venit la Elim, au găsit douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de palmieri. De la Mara până la Elim erau cam 11 km şi pe jos drumul durează cam 2 ore. Mara unde a găsit apa amară nu era ultima destinaţie, ci a durat o clipă. În viaţa ta sau în familie, când ajungi la Mara, nu te plânge împotriva Domnului, ci deschide-ţi ochii ca să vezi Elimul. De ce israel s-a plâns împotriva Domnului şi lui Moise la Mara? Israel n-a văzut Elimul.

Chiar dacă n-a putut vedea Elimul, înseamnă că nu există Elim? Există Elim. Chiar dacă n-ai speranţă pentru ziua de mâine, te aşteaptă multe încercări sau n-ai siguranţă pentru viitor, e lung tunelul întunericului în viaţă, totuşi credeţi că există Elim. Dumnezeu a pregătit un Elim pentru tine. Aleluia! Să vă salutaţi unul pe altul aşa: pentru tine nu e departe Elim. Dragii mei! Suferinţele din timpul de acum nu durează mult, trec repede şi Dumnezeu a pregătit un Elim. Apostolul Pavel strigă: „Eu socotesc că suferinţele din timpul de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slavă viitoare, care va fi descoperită faţă de voi.” Dumnezeu este Iehova Rafa (Domnul care vindecă). Dumnezeu este Iehova Şama (Domnul este prezent). Acest Dumnezeu vindecă bolile noastre, vindecă familia noastră, campusul şi societatea noastră. În v.25, când Moise a strigat către Domnul, şi Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în ape. Şi apele au devenit dulci. La Mara, Israel a găsit doar apa amară şi suferea, dar când a aruncat lemnul în ape, atunci apele au devenit dulci. Aici „Dumnezeu i-a arătat un lemn” înseamnă Dumnezeu a pregătit, adică Dumnezeu a pregătit pe Isus Hristos. Aici „un lemn” este crucea lui Isus Hristos. Dumnezeu a pregătit pe Isus şi a promis: oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Numai El este Calea, Adevărul şi Viaţa.  Fără sângele lui Isus de pe Golgota, nu putem rezolva problema păcatului. 1 Petru 2:24 Petru spune: ”El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, ca să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” Când Israel nu avea apă, Dumnezeu nu l-a lăsat şi nici nu l-a părăsit. Dumnezeu având chip de om a venit printre noi. El nu avea păcat, dar a suferit la Golgota pe cruce pentru păcatele noastre. Dumnezeu nu te va părăsi niciodată. Deci Crucea este dragostea iertării lui Isus. Isus Hristos este Iehova Rafa (Domnul care vindecă). Dragostea lui Isus la Golgota vindecă rana inimii, dragostea iertării lui Isus ne primeşte aşa cum suntem. Pe cruce El şi-a întins mâinile să ne îmbrăţiseză. Datorită dragostei Lui noi venim la El cu tărie. Când fetiţa Marcia Evans avea 12 ani, a făcut operaţie în jurul gurii şi medicul a greşit şi a tăiat un nerv de aceea gura i-a rămas strâmbă. De aceea ea nu voia să vorbească cu nimeni, nici nu voia să meargă la şcoală şi a căzut în melancolie. Când a împlinit 13 ani, de ziua ei, un postaş a adus un buchet de flori, dar nu scria numele expeditorului, doar era scris pe cutie „te iubesc foarte mult.” După câteva luni a deschis gura: mama, cine mi-a trimis acest buchet de flori? Mama a răspuns: cred că un elev care te iubeşte. Ea a spus: în lume cine mă iubeşte aşa cu gura strâmbă? Mama spune: sigur există un elev care te iubeşte. Ea a întrebat: dacă mă iubeşte, de ce nu scrie numele lui? Mama: sunt mulţi elevi timizi, probabil un elev timid a trimis. Datorită unui buchet de flori, Marcia a deschis gura şi a început să vorbească. Când a împlinit 14 ani, ea a primit un buchet de flori cu un bileţel „te iubesc foarte mult” şi la fel şi următorii ani. Marcia a deschis gura şi s-a vindecat de melancolie şi s-a căsătorit. Când s-a căsătorit, Marcia se gândea: îmi va trimite iarăşi cineva buchet de flori? Chiar anul respectiv mama ei a murit şi ea n-a mai primit buchet de flori. Atunci Marcia şi-a dat seama de faptul că până atunci mama ei i le trimisese. Nu florile au vindecat-o pe ea, ci dragostea mamei ei. Astfel nu crucea ne vindecă, ci dragostea lui Dumnezeu care S-a arătat pe cruce. Romani 5:8 spune: „Dumnezeu îşi arată dragostea Sa faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Datorită dragostei şi iertării Domnului, viaţa noastră s-a schimbat şi s-a transformat, de la tristeţe la bucurie; de la disperare la nădejde şi de la moarte la viaţă. Dumnezeu nu ne-a iubit doar cu gura, ci ne-a dat pe Singurul Său Fiu ca Miel de ispăşire. Prin moartea pe cruce, Dumnezeu Şi-a arătat dragostea Sa faţă de noi. Adică, eu sunt păcătos, dar Isus a murit în locul meu. Prin moartea Lui, eu trăiesc. El a purtat suferinţele noastre şi era străpuns pentru nelegiuirile noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. Moartea lui Isus pe cruce este cel mai mare har. Prin moartea Lui pe cruce suntem îndreptăţiţi. Pe cruce El a iertat păcatele noastre. El a plătit plata păcatului pe cruce. Dumnezeu te iubeşte; Dumnezeu este cu tine şi are responsabilitate faţă de tine. Dumnezeu a pregătit Elim. Deci nu te opri din alergarea credinţei la Mara, nici nu te plânge împotriva Domnului. Când treci prin tunel, nu merge bine viaţa, nu renunţa, ci aleargă spre ţinta care este Isus. Dumnezeu a pregătit un Elim pentru tine, pentru tine nu e departe Elim. La Mara, să apucăm pe Dumnezeu Emanuel, Iehova Iire, Iehova Rafa şi Iehova Şama.

La Mara, să ne rugăm şi să apucăm dragostea crucii lui Isus.

Amin

Top