DE CINE SĂ MĂ TEM? – Psalmul 27:1-14

Aleluia! Slăvit să fie Numele Domnului. Deja a început sesiunea, de aceea, unii şi-au pierdut pofta de mâncare din cauza stresului sesiunii. Alţii se îngrijorează  pentru viitor; un frate se îngrijorează că la nunta lui vin mulţi invitaţi, dar biserica noastră e mică. Teama, frica, tulburarea şi îngrijorarea sunt bolile cele mai răspândite din lume. Lumea în care locuim nu e Paradis, sunt eşecuri, disperări, păcate, boli, suferinţe… Dragii mei! Când tu ai teamă, frică, tulburare şi îngrijorare în inimă, atunci să citeşti de nenumărate ori acest Psalmul 27. Mai bine să-l memorezi, şi dacă totuşi mai există frică, teamă, tulburare şi îngrijorare, să-l memorezi şi în limba engleză sau să-l citeşti cu voce tare. Acum ce fel de îngrijorare, ce fel de teamă, frică şi ce fel de tulburare ai în inimă? Textul de azi ne arată modalitatea prin care punem învinge frica. Împăratul David strigă: de cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Dacă observăm Romani cap.8, Pavel strigă: cine va fi împotriva noastră? Cine va ridica vreo acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnnezeu? Cine-i va condamna? Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?

Care este cauza fricii? Şi cum putem învinge frica? Dacă observăm Biblia, păcatul ne aduce frică şi teamă. Gen. cap.3, când omul a mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului, adică când omul a păcătuit neascultând de porunca lui Dumnezeu, atunci frica a venit la el şi s-a ascuns după pom. Când Dumnezeu l-a chemat pe Adam, atunci el a spus: Ţi-am auzit  glasul în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol şi m-am ascuns. De fapt, în lume cea mai mare frică şi teamă sunt cauzate de moartea. Biblia spune: plata păcatului este moartea. În afară de moarte, noi avem multe feluri de frică şi teamă. Şi ucenicii lui Isus au avut. Deci, Isus a cunoscut bine inimile ucenicilor şi în Matei cap.6, le-a repetat de 4 ori să nu se îngrijoreze (25, 28, 31, 34). Când apare îngrijorarea de viitor, frică şi teamă, atunci dispar bucuria şi dorinţa spirituală. Inimile noastre sunt depozit pentru îngrijorare, frică şi teamă. Unii se îngrijorează de sănătate, alţii de examen, de viitor. Unii înainte de a absolvi facultatea se îngrijorează de serviciu. Alţii se îngrijorează din cauza staturii mici. Înainte de a mă căsători am avut multe îngrijorări: ce voi mânca împreună cu soţia, unde vom locui şi cu ce voi îmbrăca pe copii. De obicei, noi ne îngrijorăm pentru 95% din lucrurile care nu se vor întâmpla niciodată. Acum un an sau acum o lună şi chiar săptămâna trecută, ce teamă, ce frică şi îngrijorare ai avut? În semestrul trecut te-ai tulburat, dar totul a trecut cu bine. A trecut cu bine şi nu s-a întâmplat nimic, nu-i aşa? Petru spune: “aruncaţi asupra lui Isus toate îngrijorările voastre.” Domnul nostru ne spune: “cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălţimea lui?” Cum putem învinge frica, tulburarea, îngrijorarea şi teama? De ce nu ne temem de nimic şi de nimeni? De la David noi putem învăţa.

Unu, David a crezut că Dumnezeu este cu el. V.1 David strigă: Domnul este lumina şi mântuirea mea; de cine să mă tem? Domnul este tăria vieţii mele; de cine să-mi fie frică? Dacă observăm versetele de la 1 la 3, David mărturiseşte experienţa lui cum Domnul l-a ajutat. În trecut, David a trecut prin tunelul întunericului şi împăratul Saul a vrut să-l omoare pe David, dar David a scăpat pentru că Domnul l-a ajutat. 1 Sam.17:37, David mărturiseşte că Domnul l-a scăpat din gheara leului şi din laba ursului. Când David era băieţandru, tatăl lui, Isai, i-a zis lui David: du-te la fraţii tăi şi du nişte mâncare şi vezi dacă fraţii tăi sunt bine (1Sam.17:17). Chiar atunci, un om numit Goliat a adus batjocura asupra lui Israel şi a sfidat oştirea lui Dumnezeu. Băiatul David fără armătură a venit la el şi i-a zis: „tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; dar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor (1Sam.17:45).” David a crezut că Dumnezeul Cel viu este de partea lui. David băieţandrul a crezut că Dumnezeu este cu el. Când David a crezut că Dumnezeu este cu el, atunci el nu s-a temut de Goliat. De aceea, Psalmul 118:6 spune: „Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic; ce poate să-mi facă omul?” Observaţi v.2 şi 3. David a crezut că Domnul este cu el şi de partea lui. Chiar dacă te înconjoară frica, teama, disperarea şi eşecul, nu renunţa şi nici nu înceta. Dumnezeu cel atotputernic şi sfânt este cu tine. Dumnezeu cel veşnic e Dumnezeul tău. El este pentru noi şi pentru tine. Dacă credem că Dumnezeu este cu noi, nu avem frică şi îngrijorare. De ce Domnul este cu tine, pentru tine şi te ajută? Pentru că înainte de întemeierea lumii Domnul te-a ales. Slavă Domnului! Dumnezeu te-a răscumpărat prin sângele lui Isus Hristos. Prin harul lui Isus, eşti copilul Lui. De aceea, El este cu tine. Mai ales, Dumnezeu te-a iubit atât de mult încât ţi-a dat pe Singurul Său Fiu ca miel de ispăşire pentru păcatele tale. Prorocul Isaia spune 50:8 “Cel care Mă îndreptăţeşte este aproape: cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!” Dumnezeu Cel atotputernic este de partea ta şi este acelaşi ieri şi azi şi în veci. Dumnezeu este pentru noi, deoarece El ne-a cunoscut mai înainte, ne-a chemat şi ne-a îndreptăţit. În secolul 15, în zilele acelea, religia creştină a avut o mare problemă. Când Martin Luther era călugăr citind Romani 1:17 el şi-a dat seama de faptul că omul poate fi mântuit prin credinţă.

De aceea el a scris 95 de lucruri care erau greşite în biserica catolică şi atunci oamenii religioşi au vrut să-l omoare pe Luther. De fapt, Luther a vrut să renunţe la reformarea religiei, dar în seara respectivă citind cuvântul Domnului a compus această cântare: cetate tare-I Dumnezeu, ce nici când nu va cădea; El este adăpostul meu, scut pentru viaţa mea. Căci satana mereu caută sufletul meu, El putere are, suflete să omoare, nimeni nu-i ca el pe pământ… El a crezut că Domnul este pentru el şi n-a renunţat la reformarea religiei. David a crezut că Domnul este cu el. Astfel, când avem credinţa în Dumnezeu, atunci putem birui frica şi teama. În Matei Domnul Isus spune: „Nu se vând oare două vrăbii cu un ban? Totuşi nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Deci să nu vă temeţi; voi suteţi mai de preţ decât multe vrăbii.” Într-o zi două vrăbii discutau stând pe un stâlp de lumină. Una zicea: „Uită-te la oameni ce săraci şi nenorociţi sunt, n-au bucurie şi nici pace.” Cealaltă i-a răspuns: „Vezi cum se bat şi strigă datorită banilor? De ce oare?” Prima vrabie a răspuns: „Probabil oamenii nu-L au pe Dumnezeu care ne îngrijeşte!”

În Psalmul 23:4 David spune: „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” Richard Wumbrand cam 14 ani a fost în închisoare în timpul comunismului şi în ultimii 3 ani a stat în închisoarea subterană unde nu era lumină. În închisoare el a citit Biblia de sute de ori şi a descoperit că apare cuvântul frică de 365 de ori. El a zis că Dumnezeu Cel viu mângâie şi încurajează de-a lungul anului o dată pe  zi , deci timp de  365 zile, pe copii Săi iubiţi aşa „nu te teme.” Acum eu strig: nu vă temeţi şi credeţi că Domnul este cu voi şi de partea voastră. Vi se pare că sunt cel mai puternic şi nu am frică, teamă şi nici îngrijorare, nu-i aşa? Nu e adevărat, de fapt, sunt cel mai fricos om şi mă îngrijorez pentru lucrurile  mici. Dar Domnul m-a ajutat deci eu pot să mărturisesc: Domnul a fost cu mine şi în fiecare moment, m-a ajutat şi mi-a dat victorie. Eu cred că Domnul este cu mine şi cu tine până la sfârşitul veacului. David Livingstone şi-a sacrificat viaţa pentru evanghelizare în Africa. Într-o zi, el a primit titlul de honoris cauza de la Oxford şi în capelă el a mărturisit cum Domnul l-a ajutat pentru misiunea în Africa. După predicare, un student l-a întrebat: care este secretul care v-a făcut să aveţi succes şi victorie? Nu am nici un secret, doar am crezut cuvântul: Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului.

Doi, David a crezut că Domnul Dumnezeu îl va ocroti în coliba Sa în ziua necazului. V.5 David spune: „Căci El mă va ocroti în coliba Sa în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Său şi mă va înălţa pe stâncă.”  Dacă observăm Psalmii David mărturiseşte că Domnul este adăpostul, turnul lui de scăpare şi refugiul lui cel tare… David n-a căutat  refugiul  sau un turn de scăpare făcut oameni. Pentru a avea odihnă şi pace, David a cerut un lucru de la Domnul şi a dorit fierbinte: el a dorit să locuiască toată viaţa lui în casa Domnului; el a dorit să aducă jertfe în cortul Său în strigăte de bucurie, să cânte psalmi Domnului. Pe scurt, David dorea să-L adore în duh şi în adevăr în casa Domnului. Chiar dacă sunteţi întristaţi în toate felurile, nevăzând nici o ieşre, persecutaţi şi trântiţi jos, veniţi la Domnul şi doriţi să locuiţi toată viaţa voastră în casa Domnului.

Trei, David a crezut că Domnul Dumnezeu nu-l părăseşte, ci îl primeşte. V.10 spune: „Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.” În lume când eşti bogat, atunci ai mulţi prieteni, dar dacă nu ai bani atunci prietenii din lume te părăsesc, dar Dumnezeul tău nu te va părăsi. La fel este şi când ai autoritate şi eşti sănătos, dar dacă nu mai eşti în putere te vor părăsi, dar Dumnezeu nu te va lăsa. Părinţii iresposabili îşi abandonează copiii, dar Dumnezeu nu ne va lăsa. Când Iosif era băieţandru, fraţii Lui datorită invidiei l-au vândut pe Iosif ca sclav în Egipt. Când Iosif a trăit înaintea lui Dumnezeu şi a umblat în faţa Lui, atunci Dumnezeu nu l-a părăsit. Adu-ţi aminte de lucrul acesta: prietenii din lume te vor părăsi, dar Domnul Isus nu te va lăsa niciodată; părinţii, rudele şi soţul te vor părăsi, dar Dumnezeul Cel credincios şi neschimbat nu te va părăsi niciodată. Să ştii că atunci când tu n-ai nimic, oamenii din jurul tău te vor părăsi, dar Domnul Isus nu te va lăsa şi cu nici un chip nu te va părăsi. Când ai o problemă, El va deveni cel mai bun avocat pentru tine. Când eşti singur în lume şi ai căzut în marea păcatului, El e gata să arunce sfoara şi El e cel mai bun salvamar pentru tine. Carl Bart e un bun teolog şi când a vizitat USA, mulţi ziarişti au venit şi l-au întrebat: toată viaţa ta tu ai folosit-o pentru teologie şi ce lucru ai descoperit, adică care este teologia ta? Au aşteptat un răspuns fantastic, dar el a zis simplu: am descoperit în biblie un lucru foarte important: că Dumnezeu mă iubeşte. Şi a cântat: ”Isus ştiu, mă iubeşte, biblia-mi spune mie, cei mici lui îi aparţin, copilaşii la El vin. Da, mă iubeşte, El mă iubeşte. Mă iubeşte da, biblia-mi spune aşa.” Domnul Isus te iubeşte şi nu te părăsi niciodată. Să nu te temi de nimic pentru că Domnul este cu tine şi te ajută. Să ai o dorinţă şi să ceri un lucru de la Domnul: să rămâi în Domnul şi să fii nelipsit de la casa Domnului în fiecare zi.

Credeţi că Domnul vă ajută şi este cu voi toată viaţa voastră.

Amin!

Top