Crede incredibilul si primeste imposibilul

Credinţa vede invizibilul, crede incredibilul şi primeşte imposibilul.

Aşa cã putem zice plini de încredere:

„Domnul este ajutorul meu, nu mã voi teme: ce mi-ar putea face omul?” Evrei 13:6

Top