ALEGEREA LUI AVRAAM SAU A LUI LOT? – Geneza 13:1-18

Când eram student, păstorul bisericii spunea des repetând: când alegeţi ceva, priviţi-vă pe voi înşivă după 20-30 de ani. În acest moment, aş dori să vă spun: când alegeţi ceva, priviţi-vă pe voi înşivă după 20-30 de ani. Libertatea alegerii pe care Dumnezeu ne-a dat-o este cea mai mare binecuvântare, dar tu trebuie să ai responsabilitate alegerii tale. Biblia accentuează importanţa alegerii şi ne arată rezultatul alegerii. Dacă observăm în Matei cap.7, în faţa ta există doar două căi: una e calea îngustă şi cealaltă e calea lată. Dragii mei! Să ştiţi că rezultatul umblării pe cele două căi este foarte diferit de la o cale la alta; una duce la pieire, alta duce la viaţa veşnică. În Romani cap.5, apostolul Pavel vorbeşte despre alegerea lui Adam de a nu asculta şi alegerea lui Isus de a asculta. Adam şi Eva au ales minciuna diavolului şi au mâncat pomul cunoştinţei binelui şi răului. Datorită alegerii şi hotărârii lor greşite, ei au pierdut viaţa veşnică.  Dar alegerea lui Isus ne-a adus viaţa veşnică.

Doi tineri au făcut universitatea Kingstone la facultatea de drept şi erau prieteni foarte apropiaţi. În timpul facultăţii, mergând spre bar şi cazino, chiar lângă bar au auzit cântări de laudă. La intrarea bisericii scria: plata păcatului este moartea. Unul dintre ei s-a răzgândit şi a ales să intre în biserică în acel moment, dar celălalt a intrat în bar. Unul dintre ei a ales biserica şi a hotărât să intre în biserică. Cel care a intrat în biserică în ziua respectivă s-a pocăit şi L-a primit pe Isus ca stăpânul şi mântuitorul lui. După mulţi ani, cel care L-a ales pe Dumnezeu şi credinţa a devenit preşedintele Statelor Unite (al 22-lea preşedinte, Cleveland Grover), iar celălalt a devenit prizonier condamnat la închisoare pe viaţă. Mass media din lume a scris despre el şi chiar atunci în închisoare un om în vârstă citind articolul acesta plângea şi singur spunea: acum 30 de ani, prietenul a ales să intre în biserică şi a devenit preşedinte şi eu aştept moartea în închisoare. Astfel alegerea şi hotărârea în viaţă: alegerea serviciului, alegerea partenerului de viaţă, alegerea facultăţii, bisericii, prietenilor … sunt foarte importante. Prin alegerea înţeleaptă, prin alegerea după cuvântul lui Dumnezeu şi prin alegerea care îi place lui Dumnezeu, poţi zâmbi toată viaţa ta, dar pe de o altă parte prin alegerea greşită sau alegerea grăbită poţi trăi toată viaţa cu nefericire şi suferinţă. Dragii mei! În faţa alegerii vieţii tale, roagă-te şi alege după voia lui Dumnezeu.

Când avea vârstă de 75 de ani, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam. Avraam şi Lot, nepotul lui au ieşit din Ur, din Caldeea şi au ajuns în Canaan unde Dumnezeu a promis. Însă a venit o mare foamete în ţară şi Avraam şi Lot s-au coborât în Egipt. Versetele 1 şi 2,  Avraam era foarte bogat şi s-a suit din Egipt în ţara unde Domnul l-a chemat, împreună cu Lot. Când erau săraci au trăit împreună, dar când au avut avuţie mare, n-au mai putut pentru că a fost o ceartă între păzitorii vitelor lui Avraam şi păzitorii vitelor lui Lot. Versetul 7b spune: canaaniţii şi fereziţii locuiau acolo în ţară. Acesta înseamnă că nu e frumos atunci când creştinii se ceartă între ei printre necreştini. Dacă în familia creştină soţul şi soţia se ceartă, nu e frumos printre necreştini. Deci, Avraam s-a gândit că e mai bine să se despartă decât să se certe. Avraam i-a făcut o propunere lui Lot: Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Te rog desparte-te de mine: dacă tu te duci la stânga, eu mă voi duce la dreapta; dacă tu te duci la dreapta, eu mă voi duce la stânga. Apoi, Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Deci Lot şi-a ales pentru sine toată Câmpia Iordanului. Avraam e unchiul lui Lot, dar Avraam a cedat lui Lot, nepotul, ca el să aleagă mai întâi. După ce a plecat Lot, Dumnezeu a venit la Avraam şi l-a binecuvântat pe Avraam şi a promis că îi va face sămânţa ca pulberea pămânului şi că toată ţara pe care o vede, i-o va da lui Avraam. După promisiunea lui Dumnezeu şi prin credinţă, Avraam a devenit strămoşul credinţei, dar după câţiva ani, Lot a devenit captiv, a pierdut averea şi când Dumnezeu a nimicit Sodoma şi Gomora, Dumnezeu a zis să nu se uite înapoi, dar soţia lui s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare. În acest moment, să ne gândim la alegerea lui Lot şi la alegerea lui Avraam.

Unu, Lot a ales pentru sine, adică după folosul lui şi n-a cedat unchiului. Pe scurt, alegerea lui Lot era alegerea greşită şi decizia grăbită. Când Avraam a făcut propunerea, el trebuia să se gândească: care este voia lui Dumnezeu şi ce e mai bine: să se despartă de unchiul lui sau să trăiască împreună? Când Avraam a făcut o propunere, Lot trebuia să spună aşa: Unchiule, nu spune aşa ceva. Sunt gata să te urmez şi vreau să fiu cu tine oriunde, pentru că tu eşti păstorul meu. Dar Lot era un om foarte egoist. Când nu avea părinţi, el a primit de la Avraam ajutorare şi Avraam a fost cu el. Dar el s-a gândit doar la el. Care a fost rezultatul alegerii lor: Lot a pierdut toate, dar Avraam a primit mare binecuvântare de la Dumnezeu. Când alegi ceva, tu trebuie să te gândeşti: alegerea ta îi place lui Dumnezeu? Nu alege pentru tine, ci cedează în avantajul altuia. Dacă observăm cartea lui John Bunyan (1628-1688) – Călătoria pelerinului, totdeauna suntem ispitiţi să mergem pe calea lată şi chiar înainte de a ajunge în cer putem să cădem în iad datorită alegerii greşite. Avraam a avut pincipiul alegerii care Îi place lui Dumnezeu. Domnul nostru Isus Hristos este Prinţul împărăţiei lui Dumnezeu, dar a renunţat la gloria cerească şi la autoritate ca să ne dea viaţa veşnică. Apostolul Pavel, pentru Domnul Isus Hristos a pierdut toate şi le-a socotit ca gunoaie, ca să câştige pe Isus Hristos. Să alegi nu pentru tine, ci pentru El ca să-L câştigi pe Isus şi să-L cunoşti pe El.

Doi, Lot a ales locul plăcut de privit cu ochii. Când Lot avea de ales un lucru foarte important, atunci nu L-a întrebat pe Dumnezeu. V.10 spune că Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era plină cu apă. Ochii au un  rolul foarte important şi ne ajută, dar prin ochi nu putem vedea întreaga realitate. De exemplu, când cumpăr mere gustoase la Hipermarket, cea mai bună metodă e a gusta mărul, dar nu se poate. Atunci aleg mărul după ochi dacă e bun de mâncat şi plăcut de privit. Dar doar cu ochii nu pot sa apreciez corect, nu-i aşa? Mărul arată frumos, dar există măr care n-are gust. Mai departe, când tu alegi partenerul de viaţă doar cu ochii, alegerea aceasta nu e corectă şi această alegere e periculoasă. Tu poţi alegi un bărbat frumos la înfăţişare şi înalt ca să fie soţul tău, dar el poate să nu fie un bun soţ, pentru că cu ochii nu poţi vedea interiorul lui şi caracterul şi credinţa lui. În Gen.6:2 se spune: fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de soţii pe acelea pe care şi le-au ales. În zilele lui Noe, oamenii au căzut în păcat şi au fost nimiciţi de Dumnezeu cu potop pentru că au ales după ochi. În Gen.3, Eva a fost ispitită de diavol şi a căzut în păcat pentru că ea a văzut cu ochii şi a decis. Eva a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, apoi a mâncat. Eu sunt de acord că tu ai ochii buni şi n-ai nevoie de ochelari, dar să ştii că tu trebuie să ai ochii care privesc peste 20 sau 30 de ani. Lot a ales bine după ochii lui, dar n-a văzut peste 20-30 de ani ce se va întâmpla cu el. Lot n-a văzut răutatea şi măsura de păcat din Sodoma şi Gomora. Lot n-a văzut că Dumnezeu va nimici cu foc această cetate. Eu doresc mult ca tu să ai ochiul lui Avraam, nu al lui Lot. Nu alege locul plăcut de privit şi care se arată frumos în prezent, ci alegi locul unde Dumnezeu va binecuvânta în viitor. Avraam n-a ales după ochi locul frumos, plin de apă, ci a ales locul după cum   Dumnezeu a promis. Domnul nostru Isus Hristos a răbdat suferinţa şi moartea crucii şi a văzut slava viitoare cerească după moarte.

Trei, Lot a ales după condiţie şi fără informaţie. Astăzi informaţia e foarte importantă, de aceea fiecare ţară face investiţie în KGB, FBI,SRI. V.10 enumeră condiţiile după care a ales Lot. Locul pe care Lot l-a ales era bine udat în întregime. Adică plin de apă, deci pentru vite şi oi era cel mai bun loc. Locul unde Lot a ales era ca o grădină a Domnului ca ţara Egiptului. Acolo toate erau frumoase, pline de flori, cultura dezvoltată şi oameni frumoşi şi înalţi. Lot a ales chiar aceste condiţii. Dar Lot nu şi-a dat seama de faptul că există un lucru mai important decât condiţiile. El n-a avut informaţii despre Sodoma şi Gomora. Locul pe care Lot l-a ales era plin de apă şi cu păşune frumoasă, dar n-a ştiut că era plin de păcat. Era un oraş civilizat şi cu flori frumoase, dar Lot n-a ştiut că oraşul era plin de oameni homosexuali şi cu cultura stricată. Oamenii arată frumoşi şi înalţi, dar Lot n-a ştiut că erau răi şi păcătoşi înaintea lui Dumnezeu. Datorită alegerii lui, peste câţiva ani, familia a ajuns nefericită: şi-a pierdut soţia, a pierdut averea şi cele două fiice au învăţat cultura păcătoasă de la ei şi s-au culcat cu tatăl lor. Lot a văzut doar apa şi nu s-a gândit la altceva şi în grabă s-a dus acolo. Dragii mei! Când alegi ceva, nu priveşte doar un singur aspect ca Lot, atunci alegerea ta va fi greşită şi periculosă.

Există o carte care se numeşte 9 soţii. Un bărbat a întâlnit o fată care avea o înfăţişare frumoasă şi s-a căsătorit cu ea. Dar ea era leneşă, de aceea el se ducea la serviciu fără micul dejun. El a divorţat de ea şi a umblat să se căsătorească cu o fată silitoare. La urmă, el s-a căsătorit cu o fată silitoare. E bine că era fata silitoare, dar şi gura ei era harnică, şi vorbea prea mult cu vorbe goale. Dacă se întorcea acasă puţin mai târziu, ea ţipa: ce ai făcut?  El n-a putut să aibă odihnă, deci a divorţat de ea şi a dorit să se căsătorească cu o fată care vorbea puţin.  El a găsit-o şi s-a căsătorit cu ea, dar ea stătea tot timpul în faţa oglinzii şi îşi aranja unghiile, sprâncenele… Şi iarăşi a divorţat de ea şi s-a căsătorit cu alta. Când a văzut doar calităţile fetei, el s-a  căsătorit, dar când a descoperit şi defectele, a divorţat. La urmă, el a descoperit un lucru şi a  mărturisit: m-am căsătorit cu 9 femei şi am descoperit că nu există o femeie care să aibă doar calităţi sau doar defecte. Toate au calităţi şi în acelaşi timp toate au defecte. De aceea, de acum nu mai divorţez văzând doar defectele, ci trăiesc văzând calităţile. Dragii mei! Dacă tu alegi ca Lot privind doar un lucru, vei eşua. Nu priviţi punctul slab, defectul, nici nu priviţi doar punctul bun, calităţile. Priviţi-le pe ambele.

Patru, Lot a ales să se desparte de Avraam. Tatăl lui Lot a murit şi de atunci Avraam l-a luat pe Lot şi a fost alături de el. Lot a primit ajutor de la Avraam. Dar pentru folosul lui, s-a depărtat de Avraam. Din punct de vedere spiritual, pentru Lot, Avraam era păstoril, învăţătorul Bibliei şi prietenul cel mai bun. De fapt, a trăi prin credinţă în această lume fără ajutorul altora e destul de greu. În jurul meu mulţi oameni: părinţii mei, fraţii mei, fraţii bisericii din Coreea, păstori şi colaboratori s-au rugat pentru mine şi se roagă pentru lucrarea evanghelizării în România şi datorită rugăciunii lor, am putut să alerg în alergarea credinţei şi până acum am putut să trăiesc prin credinţă. Din punct de vedere omenesc şi lumesc, Lot a ales bine şi frumos. El a visat des că va fi un om de succes şi toată lumea va fi a lui. Când el s-a depărtat de păstorul spiritual, învăţătorul Bibliei şi prietenul cel mai bun, el şi-a întins corturile până la Sodoma. Adică, el a pierdut toate.

În acest moment, să ne gândim la alegerea lui Avraam. Avraam a ales după cuvântul lui Dumnezeu. Când Avraam alege ceva, el alege după cuvântul lui Dumnezeu şi a apucat cuvântul Domnului şi promisiunea Lui. În Gen.cap.12, când Dumnezeu a zis: ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău, el a plecat după cuvântul Domnului. În cap.15, Avraam şi Sara erau amândoi bătrâni, dar într-o noapte Dumnezeu a venit şi l-a dus afară şi i-a zis: uită-te spre cer şi numără stele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a zis: aşa va fi sămânţa ta, atunci Avraam L-a crezut pe Dumnezeu. În cap.22, Dumnezeu a vrut să vadă pe cine mai iubeşte Avraam, pe Dumnezeu sau pe singurul său fiu şi l-a pus la încercare pe Avraam: Ia pe fiul tău, pe singurul său fiu pe care-l iubeşti, pe Isaac; adu-l ardere de tot acolo, şi atunci Avraam a ascultat, adică Avraam L-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât pe Isaac fiul său. Avraam n-a ales după placul sau folosul lui, ci a ales după cuvânt şi a apucat cuvântul lui Dumnezeu. Lot a ales şi a plecat după condiţiile exterioare, dar Avraam a ales pe Dumnezeu şi a apucat promisiunea lui Dumnezeu. Adică, Avraam a ales lucrurile spirituale. Dragii mei! Nu alegeţi după ochi, după condiţie ca Lot. În zilele lui Pavel, moartea lui Isus pe cruce şi cuvântul crucii erau o nebunie pentru necreştini, dar Pavel a strigat: pentru mine şi noi cei mântuiţi este puterea lui Dumnezeu. El strigă: mie nu mi-e ruşine de evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Isus. El spune:„M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa dreptăţii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept.” (2 Timotei 4:7). Toată viaţa lui, Pavel L-a apucat pe Isus şi a ales calea Domnului. Alegerea Domnului Isus de a muri pe cruce, alegerea lui Avraam şi alegerea lui Pavel i-au plăcut lui Dumnezeu. Să cântăm aşa: „M-am hotărât să-L urmez pe Isus; m-am hotărât să-L urmez pe Isus; m-am hotărât să-L urmez pe Isus; nu-i drum înapoi nu-i drum înapoi.”

Fie ca Dumnezeu să te ajute să faci o alegere înţeleaptă ca Avraam.

Amin!

Top