A face deciziile grele să fie uşoare

Text: 1 Corinteni 6:12; 10:23,31

Introducere:

• existã un domeniu în viaţa noastrã spiritualã care nu poate fi încadrat nici în categoria pãcatului, nici în cea a faptelor bune
• de aceea uneori este greu sã hotãrâm ce trebuie sã facem sau ce trebuie sã alegem
• voi da în continuare o serie de principii biblice care ne pot ajuta sã facem mai uşoare deciziile ce par uneori grele
• Biblia este foarte explicitã în ceea ce priveşte pãcatele: putem începe cu cele 10 porunci şi putem vedea ceea ce Dumnezeu interzice
• noi ştim ce este greşit; noi, de asemenea ştim ce este bine
• dificultatea realã în luarea deciziilor se aflã tocmai între aceste douã domenii; cum stau lucrurile cu tot • ceea ce este la mijloc şi despre care Biblia nu vorbeşte în mod specific?
• ca şi creştini, este necesar sã ştim cum sã luãm decizii în privinţa acestor lucruri; sunt lucruri pe care le întâlnim în fiecare zi

Principiul numãrul 1 – 1 Corinteni 6:12a “Toate îmi sunt îngãduite, dar nu toate sunt de folos”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Va fi profitabil pentru mine din punct de vedere spiritual?
• toate lucrurile în afara celor neîngãduite (adicã pãcate), sunt îngãduite; Toate lucrurile aflate pe un teren de mijloc, acel domeniu non-moral sunt îngãduite pentru mine
• aceasta înseamnã literal cã nu toate lucrurile sunt în avantajul meu spiritual, adicã nu toate sunt profitabile pentru mine
• existã lucruri care nu sunt rele în sine: de pildã dormitul. Dormitul nu este greşit, este bun. Dar acest lucru bun, de a dormi mai mult pentru a recâştiga odihna fizicã, dacã este practicat prea des, nu va fi în beneficiul vostru spiritual, pentru cã va încuraja lenea.
• cu alte cuvinte, nu tratez viaţa spunându-mi: ,,Pot face asta şi nu se va întâmpla nimic”; ci privind la viaţa mea îmi spun: ,,Va fi profitabil din punct de vedere spiritual pentru mine?”

Principiul numãrul 2 – 1 Corinteni 10:23 “Toate sunt îngãduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngãduite, dar nu toate zidesc”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Mã va zidi?
• mã pune decizia mea pe calea care mã duce spre o mai mare maturitate spiritualã? dacã vãd un film sau mã duc la un concert de muzicã, mã va ajuta cu ceva din punct de vedere spiritual? Va atrage aceastã decizie dupã sine alte lucruri care sã creascã stabilitatea mea spiritualã, tãria mea şi maturitatea mea?
• în 1 Corinteni 9:24, Pavel spune: “Nu ştiţi cã cei ce aleargã în locul de alergare, toţi aleargã, dar numai unul capãtã premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca sã cãpãtaţi premiul!” Fiecare om angajat într-o competiţie atleticã este temperat, adicã se înfrâneazã în toate lucrurile. De ce? Pentru ca doreşte sã câştige. Versetul 27 spune: ,,Si mã port aspru cu trupul meu” (,,îmi robesc trupul”).
• trebuie sã admitem sincer cã cei mai mulţi dintre noi suntem sclavii dorinţelor noastre trupeşti. Adicã vreau sã spun cã rãspundem la impulsurile noastre fizice oricare ar fi ele (ex: mâncarea, programele TV, …)
• astfel, pentru a cultiva autocontrolul şi autodisciplina existã o mulţime de lucruri mãrunte, dar practice care ajutã: de exemplu, sã încep mereu cu cea mai dificilã sarcinã; sã fiu punctual (pentru a face asta, este necesar sã-mi ordonez diversele elemente ale vieţii, astfel încât sã mã ajute sã ajung la locul potrivit la timpul potrivit); sã învãţ sã spun nu, atunci când am tot dreptul sã spun da.

Principiul numãrul 3 – Evrei 12:1 “De aceea şi noi, fiindcã suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, sã dãm la o parte orice ne îngreuiazã şi pãcatul care ne înfãşoarã aşa de uşor şi sã alergãm cu stãruinţã în lupta care ne stã înainte”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Îmi va încetini alergarea?
• Evrei cap. 12 ne vorbeşte despre mulţi oameni care au alergat prin credinţã. Având atâţia oameni care mãrturisesc despre viaţa de credinţã şi noi trebuie sã trãim prin credinţã, sã alergãm în cursa credinţei.
pentru a face acest lucru cu succes, trebuie sã înlãturãm orice piedicã şi pãcatul care ne înfãşoarã atât de uşor, şi sã alergãm înainte privind la Isus
• lucrul important pe care vreau sã-l observãm este ,,sã dãm la o parte orice piedicã şi pãcatul”. Aici Pavel face distincţie între pãcat şi lucrurile care ne îngreuneazã alergarea. Noi trebuie sã lãsãm pãcatul deoparte şi trebuie sã înlãturãm şi piedica.
• acum ce înseamnã ,,orice piedicã”? Cuvântul grecesc folosit aici înseamnã greutate. Nu este pãcat. Este o cantitate în plus, fãrã rost, ceva care ne trage în jos, care ne distrage de la îndeplinirea prioritãţilor, ne distrage atenţia, ne consumã energia, ne diminueazã entuziasmul pentru lucrurile lui Dumnezeu.
• existã mai multe forme de greutãţi de acest fel: risipa inutilã, nopţile pierdute pe Internet în faţa calculatorului, obiceiuri nesãnãtoase care ne consumã energia de care avem nevoie pentru lucrarea Domnului.

Principiul numãrul 4 – 1 Corinteni 6:12b “toate îmi sunt îngãduite, dar nu mã voi lãsa stãpânit de ceva”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Mã va atrage în robie?
• nu ar trebui sã îngãduim vreodatã ca un lucru non-moral sã devinã stãpânul nostru; Si cu toate acestea sunt oameni care renunţã la stãpânirea de sine şi controlul asupra propriei vieţi
• existã lucruri care inerent preiau controlul asupra noastrã: de exemplu televizorul, mâncarea, muzica, serviciul
• câţi oameni nu sunt care îşi lasã vieţile conduse literal de televizor, care nu este altceva decât o cutie cu o grãmadã de fire inventatã de om? Dintr-odatã televizorul devine rege, suveran si omul nu este altceva decât sclavul lui

Principiul numãrul 5 – 1 Petru 2:16 “Purtaţi-vã ca nişte oameni liberi, fãrã sã faceţi din libertatea aceasta o hainã a rãutãţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Îmi acoperã cu ipocrizie pãcatul?
• fac eu lucrul acesta în numele libertãţii mele, când adevãrul este cã vreau sã îmi satisfac propriul meu pãcat? Uitaţi-vã la motivaţia voastrã; Cercetaţi-vã motivaţia…
• Galateni 5:13 afirmã cã este un lucru foarte obişnuit ca sã transformãm libertatea în iresponsabilitate

Principiul numãrul 6 – Romani 14:7,8 “Cãci nici unul dintre noi nu trãieşte pentru sine şi nici unul nu moare pentru sine. Cãci dacã trãim, pentru Domnul trãim; şi dacã murim pentru Domnul murim. Deci fie cã trãim, fie cã murim, noi suntem ai Domnului.”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Violeazã lucrul respectiv domnia lui Hristos în viaţa mea?
• unii oameni cred cã Domnul le spune sã nu facã anumite lucruri, iar alţii cred cã pentru ei aceleaşi lucruri sunt îngãduite de Domnul; sunt oameni care percep în mod diferit domnia lui Isus Hristos
• Romani 14 versetul 2: ,,Unul crede cã poate sã mãnânce de toate; pe când cel slab, mãnâncã verdeţuri.” • Sunt oameni care sunt vegetarieni. Ei cred cã Domnul vrea ca ei sã mãnânce verdeţuri. ,,Unul socoteşte o zi mai presus decât alta…” adicã unul vrea sã ţinã sabatul sau sã facã din ziua de duminicã o zi specialã.
• fiecare sã fie deplin convins în mintea lui. Cine ţine o zi, pentru Domnul o ţine. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face.
• cu alte cuvinte, oricare ar fi restricţiile vieţii creştine pentru o persoanã, ea le respectã pentru cã are încredinţarea cã sunt de la Domnul.
• atâta vreme cât sunteţi încredinţaţi de un lucru, trebuie sã trãiţi conform acestei încredinţãri
• cred eu cã Dumnezeu vrea sã fac acest lucru? Aceasta este o problemã de conştiinţã
şi dacã crezi cu mintea cã un lucru este bun, constiinţa ta te va opri sau constiinţa ta te va îndemna sã mergi înainte. Nu îţi viola conştiinţa!

Principiul numãrul 7 – 1 Corinteni 8:9 “Luaţi seama însã ca nu cumva aceastã libertate a voastrã sã fie o piatrã de poticnire pentru cei slabi”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Îi va ajuta pe alţi creştini exemplul meu?
• noi trebuie sã ne guvernãm vieţile dupã folosul celorlalţi creştini; chiar dacã mie conştiinţa îmi permite • sã fac anumite lucruri, dacã acest lucru îl va face pe fratele meu sã cadã, atunci datoria mea este sã nu-l mai fac.
• dacã eu, care sunt mai matur în credinţã, fac un lucru care pentru fratele meu mai slab este pãcat, el poate face acelaşi lucru, dar nu pentru cã aşa îi spune conştiinţa, ci pentru cã m-a luat pe mine drept exemplu. Din cauza mea, va face un lucru împotriva conştiinţei sale, şi îl voi face sã pãcãtuiascã
• Romani 14:19,20 spune: „Aşadar, sã urmãrim lucrurile care duc la pace şi cele care duc la zidirea noastrã. Sã nu nimiceşti, pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu.”
• este acţiunea mea un exemplu pentru fraţii mei? E vorba chiar şi de lucrurile mici din viaţã, de disciplina vieţii: punctualitate, hãrnicie în lucruri mici, de faptul cã veghezi asupra meniului tãu, a greutãţii tale, sau de disciplina unui anumit timp de studiu

Principiul numãrul 8 – Romani 14:16 “Nu lãsaţi ca binele vostru sã fie vorbit de rãu”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Îi va conduce exemplul meu pe alţii la Hristos?
• vor vedea ei o diferenţã în viaţa mea? Va fi ceva unic în viaţa mea pentru ei?
• în timp ce îmi restricţionez libertatea, o fac gândindu-mã cã poate voi câştiga pe cineva pentru Hristos, arãtându-i un alt fel de viaţã, ceva ce nu poate vedea în lume, puritate, sinceritate, dragoste şi integritate? În Romani 14 ni se spune cã trebuie sã trãim vieţi plãcute oamenilor. ªi tocmai acesta este principiul evanghelizãrii

Principiul numãrul 9 – 1 Ioan 2:6 “Cine zice cã rãmâne în El, trebuie sã umble şi el cum a umblat Isus”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Este lucrul acesta în conformitate cu asemãnarea mea cu Hristos?
• cea mai mare parte a vieţii noastre spunem: ştiu cã Isus nu ar fi spus ce am spus eu, sau Isus nu ar fi fãcut ce am facut eu. Trebuie însã sã îmi pun aceasta întrebarea înainte, nu dupã şi sã previn lucrurile care altfel nu ar putea fi prevenite. Este simplu: ar face Isus lucrul acesta?
• noi vrem sã-L imitãm pe Hristos. Dacã spui ca aparţii lui Hristos, trebuie sã trãieşti cum a trãit Hristos, copiind trãsãturile Sale de caracter

Principiul numãrul 10 – 1 Corinteni 10:31 “Deci fie cã mâncaţi, fie cã beţi, fie cã faceţi altceva, sã faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu”

• înainte de a lua o decizie trebuie sã ne punem întrebarea: Îl va glorifica pe Dumnezeu?
• acesta este un principiu care le cuprinde pe toate celelalte
• joia sau duminicã, dupã ce cântãm laudã Domnului, trebuie sã mergem dincolo de asta şi sã ne • întrebãm: îl slãvesc pe Domnul prin viaţa mea? Îl va înãlţa decizia mea pe Dumnezeu?

Ca o închiere:

• dacã aplicãm aceste principii putem face ca deciziile grele sã fie uşoare:
• Va fi profitabil pentru mine din punct de vedere spiritual?
• Mã va zidi?
• Îmi va încetini alergarea?
• Mã va atrage în robie?
• Îmi acoperã cu ipocrizie pãcatul?
• Violeazã lucrul respectiv domnia lui Hristos în viaţa mea?
• Îi va ajuta pe alţi creştini exemplul meu?
• Îi va conduce exemplul meu pe alţii la Hristos?
• Este lucrul acesta în conformitate cu asemãnarea mea cu Hristos?
• Îl va glorifica pe Dumnezeu?
• Domnul sã ne dea înţelepciune pentru a lua decizii corecte şi sã avem siguranţa cã ele se bazeazã pe aceste principii din Cuvântul Sãu
• sã experimentãm aplicarea acestor adevãruri în viaţa noastrã

Top