• s-3

  • Exişti pentru că Dumnezeu te-a creat
  • Dumnezeu te iubeşte si te cheamă la El
  • El poate da valoare şi sens vieţii tale
  • Singurul care îţi aduce pace şi mântuire
  • VINO LA EL !

SCOPUL VENIRII LUI ISUS PE ACEST PĂMÂNT ( I ) – Marcu 10:32-45

Marcu 10:45 „Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.”Dacă ne cazăm într-un hotel sau o pensiune, recepţionara ne dă un formular să-l completăm: numele, adresa, data naşterii, CNP şi este şi o întrebare mai grea: care este […]

DE LA MARA LA ELIM – Exodul 15:22-27

Când merge bine viaţa, când experimentăm călăuzirea Domnului, binecuvântarea Lui şi când coboară puterea Lui peste noi, atunci noi dorim să-L lăudăm, să cântăm şi să dansăm. Chiar acum noi ne bucurăm şi dorim să cântăm Domnului şi să dansăm aducându-ne aminte de harul Domnului Isus Hristos, de dragostea nelimitată a lui Dumnezeu şi părtăşia […]

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA PE CARE ISUS NI LE-A DAT – Matei 28:19,20

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. – Matei 28:19,20Acum 2000 de ani, Isus a ales 12 tineri ca ucenicii Săi dintre mii […]

IATĂ, VOI FACE CEVA NOU – Isaia 43:14-21

În anul 2008, când a început noul an, noi am studiat cuvântul Domnului din Evrei capitolul 11 şi din Apocalipsa capitolul 22. Prin aceste cuvinte, noi am dorit să ne închinăm lui Dumnezeu ca şi Abel şi să pregătim revenirea Domnului. Dar datorită slăbiciunii noastre şi păcatului, noi n-am putut trăi ca şi Abel, nici […]

CHIAR DACĂ NU AM NIMIC… – Habacuc 3:1-2, 16-19

Intr-o zi, când un om I-a cerut un lucru lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu i-a răspuns că îi va da trei lucruri. În acel moment, el s-a bucurat pentru că a cerut un lucru, dar Dumnezeu vrea să-i dea trei lucruri. El s-a gândit şi I-a cerut Domnului: Doamne, ajută-mă să fiu un om iubit de […]

FIICA MEA, SĂ TE CĂSĂTOREŞTI CU UN ASTFEL DE BĂRBAT! – Efeseni 5:25,26

Efeseni 5:25,26 “soţilor,  iubiţi-vă soţiile, după cum şi Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o prin spălarea cu apă prin Cuvânt.”Într-o biserică, în fiecare dimineaţă fiecare credincios se roagă individual. Surorile în vârstă se roagă ca Domnul să pregătească un soţ bun şi frumos,  părinţii care au […]

MÂNTUIREA ESTE DARUL LUI DUMNEZEU – Efeseni 2:1-10

Cât de minunat şi frumos este cuvântul Domnului! Slăvit să fie Numele Domnului! Dragii mei, să ştiţi că voi nu sunteţi mântuiţi prin fapte, ci prin credinţa în Isus şi prin harul Lui. Mântuirea nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. În acest moment, amintindu-ne harul măreţ al lui Dumnezeu să cântâm […]

VOR PUTEA OARE OASELE ACESTEA SĂ TRĂIASCĂ? – Ezechiel 37:1-10

În anul 586 Î.H., Israel a fost cucerit de Babilon; cetatea Ierusalimului a fost luată şi templul a fost distrus de babilon. Mulţi oameni erau răniţi şi morţi, tineri şi tinere au fost duşi captivi în babilon. Alţii erau împrăştiaţi peste tot. Tinerii care au ajuns captivi în babilon aveau o viaţă jalnică şi au […]

CE SEAMĂNĂ OMUL, ACEEA VA ŞI SECERA – Galateni 6:6-10

Soarele răsare din est şi apune la vest. După iarnă, vine primăvară, apoi vară, toamnă şi iarnă. Iarna nu e ca vara. Aceasta este legea neschimbată a naturii. În versetele 7 şi 8 Pavel spune: “Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui păcătoasă, va secera din firea păcătoasă stricăciunea; dar […]