• s-3

  • Exişti pentru că Dumnezeu te-a creat
  • Dumnezeu te iubeşte si te cheamă la El
  • El poate da valoare şi sens vieţii tale
  • Singurul care îţi aduce pace şi mântuire
  • VINO LA EL !
  • Home
  • Intarirea sufletului

Nu te descuraja

Dã-ţi toate silinţele; nu te descuraja; deşi sarcina ta e grea şi lungã, Dumnezeu este întotdeauna lângã tine ca sã te ajute; El poate sã îl facã pe cel slab puternic. „Harul şi îndurarea sã vã fie înmulţite prin cunoaştere lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!” Petru 1:2

Mantuit prin Har

„Mãreţul har m-a mântuit pe mine din pãcat; pierdut eram, dar m-a gãsit, de moarte m-a scãpat.” John Newton „Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legãturile morţii, pentru cã nu era cu neputinţã sã fie ţinut de ea.” Fapte 2:24

Dreptate celor asupriti

„El face dreptate celor asupriţi; dã pâine celor flãmânzi: Domnul izbãveşte pe prinşii de rãzboi; Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptã pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihãniţi.” Psalmul 146:7-8

Harul Lui!

Nu existã cazuri imposibile pentru Domnul. Harul Lui este suficient pentru toate lucrurile. „Binecuvântat fie omul, care se încrede în Domnul, si a cãrui nãdejde este Domnul!” Ieremia 17:7

Credinta inseamna biruinta

„Credinţa este victoria care cucereşte lumea.” John H. Yates„Dã-mi acea putere care poate muta şi transforma munţii în câmpii; dã-mi rugãciunea plinã de dragoste a unui copil, care doreşte sã construiascã acea casã din nou.” Charles Wesley „Flãcãii obosesc şi ostenesc, chiar şi tinerii se clatinã; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc […]

Credinta ta

Credinţa este primul factor necesar într-o viaţã dedicatã slujirii. Fãrã ea nimic nu este posibil. Cu ea, nimic nu este imposibil. „Toate lucrurile sunt cu putinţã celui care crede.” Marcu 9:23

El poate avea grija de tine

Dacã Dumnezeu poate crea munţii înalţi şi creaturile din adâncul mãrii, dacã poate crea stelele, planetele şi toate lucrurile, atunci cu siguranţã El poate avea grijã de mine. Isus le-a zis: Adevãrat vã spun, cã dacã aţi avea credinţã cât un grãunte de muştar, aţi spune muntelui acestuia „Mutã-te de aici acolo”, şi s-ar muta; […]

Obosit si descurajat

Când te simţi obosit şi descurajat în urma eforturilor zadarnice, Dumnezeu ştie cât de mult te-ai strãduit. Când ai plans atât de mult încât ai simţit cã te doare inima, Dumnezeu ţi-a numãrat lacrimile. Când simţi cã viaţa ta stã pe loc şi cã timpul trece pe lângã tine, Dumnezeu te aşteaptã. Când nimic nu […]